Zajęcia dodatkowe organizujemy na potrzeby dzieci i rodziców, Odbywają się w godzinach popołudniowych

Język angielski
grupy 3 - 4 letnich - 1 raz w tygodniu

grupy 5 - 6 letnich - 2 razy w tygodniu

Rytmika
Zajęcia z rytmiki, które odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Religia katolicka i prawosławna
Dla dzieci 5-6-letnich za zgodą rodziców - 2 razy w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna
Funkcjonuje 2 grupy