Pracownicy administracji

mgr Joanna Szczerba– główna księgowa

Małgorzata Jabłońska – intendent

Halina Plewa – intendent


Pracownicy obsługi

Pomoc nauczyciela
Taisa Romaniuk
Irena Wierzbowicz


Kucharka

Zienaida Denisiuk
Ludmiła Łobanowska

Pomoc kuchenna

Krystyna Borowska
Dorota Wróblewska
Agnieszka Chodakowska
Grygoruk Teresa
Barbara Kraśko

Woźne

Jolanta Dudzicz
Irena Iwaniuk
Anna Hałaburda
Beata Lewczuk
Emilia Łukaszuk
Halina Łukaszuk
Grażyna Rakowicz
Bożena Waszczuk
Wiesława Żukowska
Lilla Trofimiuk

Woźni

Mikołaj Patejuk
Waldemar Sobisz