Pracownicy administracji

mgr Olga Siegień – główna księgowa

Irena Grześkiewicz – intendent

Halina Plewa – intendent


Pracownicy obsługi

Pomoc nauczyciela
Taisa Romaniuk
Irena Wierzbowicz


Kucharka

Zienaida Denisiuk
Ludmiła Łobanowska

Pomoc kuchenna

Krystyna Borowska
Halina Charytonow
Agnieszka Chodakowska
Grygoruk Teresa
Małgorzata Jabłońska

Woźne

Jolanta Dudzicz
Irena Iwaniuk
Anna Hałaburda
Beata Lewczuk
Emilia Łukaszuk
Halina Łukaszuk
Teresa Nos
Grażyna Rakowicz
Bożena Waszczuk
Wiesława Żukowska

Woźni

Mikołaj Patejuk
Waldemar Sobisz