Personel grup żłobkowych

Pielęgniarka- Jolanta Syczewska
Opiekunki dziecięce

Emilia Bortniczuk
mgr Paulina Czemerych
mgr Katarzyna Jeżewska – Sidoruk
Małgorzata Kopczyńska
mgr Anna Kowszuk
Ludmiła Parfieniuk
Barbara Wiercińska
mgr Agata Janczar
mgr Wioleta Połowianiuk
mgr Ewa Snarska