W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu funkcjonuje 12 oddziałów:

Dziesięć oddziałów przedszkolnych:
Grupa I 3 latki
Grupa II 4-3 latki
Grupa III 5-4 latki
Grupa IV 6-5 latki
Grupa V 6 latki
Grupa VI 3 latki
Grupa VII 4 latki
Grupa VIII 5-4 latki
Grupa IX 6- 5 latki
Grupa X 6- latki

Dwa oddziały żłobkowe:
Grupa I 2015 – 2016
Grupa II 2015