DYREKTOR - mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon - nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR - mgr Mirosława Maciuka - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele: