DYREKTOR - mgr Małgorzata Sadoon - nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR - mgr Mirosława Maciuka - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele: