Współpraca z Hattstedt

CIEKAWE ZAJĘCIA Z ZASTOSOWANIEM CHODNIKA SENSORYCZNEGO

Kolejne zajęcia, które zostały przeprowadzone w grupie dzieci starszych w zaprzyjaźnionym przedszkolu ”Brückengruppe” w Hattstedt miały zainspirować nauczycielki do wykorzystywania w codziennej pracy z dziećmi chodnika sensorycznego. Do jego wykonania posłużył nam przede wszystkim materiał przyrodniczy, występujący na terenie Puszczy Białowieskiej, ale obok znalazły się materiały o różnej fakturze (szorstkie, twarde, miękkie) i strukturze (drewno, plastik). Podczas realizacji zajęć stymulowano do współpracy zmysły, na bazie których nasz odbiór otaczającego świata jest prawidłowy i pełny oraz rozbudzano w najmłodszych ciekawość. (29.10.2013)

INTERAKTYWNE CZYTANIE W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ

W ramach wymiany doświadczeń 21 sierpnia odbył się kolejny wyjazd do miejscowości Hattstedt, w której mieści się zaprzyjaźnione Przedszkole ”Brückengruppe” prowadzone przez Juttę Gautsch. Delegacja z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, miała okazję zaobserwować codzienną pracę nauczycieli ze żłobka, przedszkola, szkoły i świetlicy. Podczas wizyty w oddziale, do którego uczęszczają dzieci poniżej 3 roku życia zaprezentowane zostały atrakcyjne zajęcia poświęcone interaktywnemu czytaniu, które przygotowała Heike Glazer. Uczestniczące w spotkaniu nauczycielki, z naszego przedszkola zwróciły uwagę na wielopoziomowe i personalne zaprezentowanie tekstu książki dla najmłodszych. Podczas tego spotkania zrodziły się ciekawe przemyślenia i projekty do pracy z dziećmi uczęszczającymi do grup żłobkowych w Hajnówce.

ZAJĘCIA Z RODZICAMI PRZEPROWADZONE METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

Podczas wizyty w Przedszkolu ”Brückengruppe” nauczycielki z Przedszkola Nr 5 zorganizowały interesujące zabawy dla dzieci z niemieckiej grupy przedszkolnej, w których aktywny udział wzięli również rodzice. Spotkanie zostało przeprowadzone zgodnie z Metodą Weroniki Sherborne opartej o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi (baraszkowanie) pt ”Dzięki Tobie, poznaję siebie i świat” i spotkało się z pozytywną reakcją wszystkich uczestników. Celem zajęć otwartych było przede wszystkim zachęcenie dorosłych do wspierania i stymulowania rozwoju dzieci poprzez wykorzystywanie dotyku, ruchu oraz wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych i społecznych do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. (29.10.2013)

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW X-LECIA PRZEDSZKOLA W HATTSTEDT

Wizyta naszej delegacji zbiegła się w czasie z uroczystymi obchodami X-lecia powstania Przedszkola ”Brückengruppe”. Z tej okazji zorganizowane zostały wspaniałe atrakcje dla dzieci i ich rodziców. Wspólne świętowanie rozpoczął uroczysty przemarsz ulicami miasta. W ogrodzie przedszkolnym czekały nietypowe atrakcje w postaci ciekawych konkurencji sprawnościowych typu: celowanie wodą z węża, wbijanie gwoździ w drewniane deski i tworzenie artystycznych kompozycji, wyrzutnia. Spotkanie urozmaicały występy przygotowane przez dzieci i nauczycielki z grupy żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej. Na zakończenie wspólnej zabawy wszyscy uczestnicy na sygnał Jutty Gautsch wypuścili w przestworza kolorowe balony opatrzone w kartki z własnym imieniem. Podczas tej uroczystości dyrektorki obu placówek podpisały dwustronną umowę partnerską o współpracy między Przedszkolem Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce i Przedszkolem ,,Brückengruppe” w Hattstedt.(29.10.2013)

WYCIECZKA PO WATTACH MORZA PÓŁNOCNEGO

Na zakończenie naszego pobytu w Hattstedt mieliśmy okazję uczestniczyć we wspaniałej wycieczce pieszej po Wattach Morza Północnego. Podziwialiśmy wspaniały teren (faunę i florę) oraz zabudowania charakterystyczne dla nadmorskiej architektury. Dowiedzieliśmy się, że Watty to strefa działania ruchów morza, która podczas przypływów zalewana jest wodą, a z chwilą odpływów pozostaje sucha, stanowiąc tym samym wyjątkowe zjawisko przyrodnicze na świecie. Spacerując po dnie morza widoczne były oddalone wyspy na co dzień otoczone wodą. Wróciliśmy z tej podróży bogatsi o nowe doświadczenia i przeżycia.