Współpraca z Hattstedt

Projekty

1.Przyjaźń, współpraca,ekologia

2.Towarzyszenie dziecku w rozwoju

3. Bądźmy razem - rodzice w przedszkoluądźmy razem - ro