ROK SZKOLNY 2014/2015


Informacja o naborze uzupełniającym do Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
W Przedszkolu nr 5 w Hajnówce od 4 maja do 17 czerwca 2015 r. trwa nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2015/2016.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka i przedszkola oraz w siedzibie przedszkola przy ul. M. Reja 2.
ZASADY
postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)
do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

• Postępowanieuzupełniające prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-5 lat, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola.
• Wnioski mogą składać 6 - latki z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
• Kandydaci w wieku 3-5 lat, zamieszkali w Hajnówce mają pierwszeństwo w rekrutacji uzupełniającej.
• Kandydaci spoza miasta oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
• Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
• Wypełniony wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jak przedszkole pierwszego wyboru.
• W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
• Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola przy ul. M. Reja 2.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione 18 czerwca 2015 r.
• Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 18 czerwca 2015r. od godz. 9:00 do 22 czerwca 2015r. do godz. 12:00.
• Podpisanie umowy jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
• Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje zostaną udostępnione 22 czerwca 2015 r. o godz. 15:00.
• Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
Dyrektor Przedszkola Krystyna Kojło 15.05.2015


Materia Baterii

Od kwietnia do czerwca 2015r. realizowana była kampania edukacyjno- promocyjna dotycząca odpowiedzialnego postępowania z bateriami. Pierwszym etapem działań było wykonanie audytu początkowego celem zbadania poziomu wiedzy na tematy związane z bateriami. W dalszej kolejności dzieci z grupy V opracowały kodeks postępowania z bateriami, który zawiesiły w formie rysunków na tablicy dla rodziców. Dzieci z gr. I, III, IV, V i IX przeprowadziły zajęcia na temat baterii. Przedszkolaki przynosiły urządzenia i zabawki zasilane energią z baterii. Wśród nich znalazły się między innymi: kalkulator, telefon komórkowy, mikrofon- dyktafon, robot i traktor –zabawka, książeczka dźwiękowa. Każde dziecko miało szansę zaprezentować przyniesiony przez siebie przedmiot, a następnie przy pomocy nauczycielki wszyscy mogli zobaczyć co znajduje się w środku po zdjęciu obudowy. Zapoznały się też z kodeksem postępowania z zużytymi bateriami. W grupie I zorganizowano dwa spotkania z ekspertami. Najpierw został zaproszony pan woźny, który wiele wiedział na temat urządzeń zasilanych na prąd i baterie. Wyjaśnił dzieciom, co to są baterie, jak działają. Pokazał akumulatory, dzięki którym są ładowane baterie wielokrotnego użytku. Przedstawił sposób działania baterii słonecznych na przykładzie domku z wiatrakiem. Kolejnym gościem był ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, który wyjaśnił dzieciom czym grozi niewłaściwe ich użytkowanie. Dzieci dostrzegły zagrożenia ze strony baterii przy nieodpowiednim sposobie obchodzenia się z nimi. W grupie I zostało również zorganizowane spotkanie z przedstawicielem ochrony środowiska, podczas którego dzieci dowiedziały się, gdzie znajdują się w Hajnówce miejsca zbiórki zużytych baterii, jak należy je składować i na czym polega recykling. Przedszkolacy uświadomili sobie, że śmieci to problem nas wszystkich. Poszukiwali wspólnie sposobów na ograniczenie wyrzucanych śmieci. Podczas spacerów i wycieczek dzieci sprawdzały, gdzie znajdują się pojemniki na baterie ( sklepy, Urząd Miasta, biblioteka, szkoły i przedszkola). Grupa IX opracowała plakat o bateriach ukazujący właściwe i niewłaściwe obchodzenie się ze zużytymi bateriami. W grupie I i V zostały zorganizowane konkursy wiedzy na temat baterii, gdzie dzieci mogły się wykazać budowaniem twórczych wypowiedzi. W grupie IV podczas zajęć plastycznych dzieci malowały farbą plakatową sylwety baterii, które następnie zawieszono na tablicy. Powstała piękna gazetka ścienna nawołująca do zbierania baterii i ochrony środowiska. 30 czerwca został przeprowadzony audyt końcowy. Badanie to miało na celu ocenę efektów osiągniętych poprzez działania podejmowane w ramach uczestnictwa w projekcie. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 07.07.2015

Podsumowanie działań „ Dobre bo nasz”

W drugim półroczu roku 2014/15 we wszystkich grupach wiekowych realizowane były działania ekologiczne zachęcające rodziców, społeczność przedszkolną i lokalną do zwiększania ilości produktów lokalnych w zakupach. Działania te realizowane były podczas zajęć dydaktycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, zajęć otwartych z rodzicami i wycieczek. Wszystkie grupy założyły „ ogródki na parapecie”. Dzieci uczyły się sadzić nasiona i cebule na szczypior, obserwowały wzrost roślin a następnie degustowały to, co wyrosło. W wielu grupach dzieci samodzielnie przygotowywały potrawy. Przyrządzały sałatkę owocowo- warzywną z naszych polskich produktów ( gr. IX), przygotowywały chleb na zakwasie ( gr. IX), twarożek z hajnowskiego białego sera ( gr. I), zdrowe kanapki z dodatkiem wielu warzyw i kiełków ( gr. I). Grupa III podczas realizacji bloku tematycznego „Jesteśmy samodzielni w kuchni” miała okazję poczuć się prawdziwymi kucharzami na miarę słynnego MasterChef’a. Dzieci wykonały zdrową przekąskę z naturalnych regionalnych produktów. Do jej przygotowania wykorzystały: jaja z gospodarstwa agroturystycznego, ser z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, wędlinę z Hajnowskiej Masarni "Swojskie Smaki", pieczywo z Piekarni Podolszyńscy oraz warzywa z przydomowego ogródka. Dzieci odbyły wycieczkę do mleczarni ( gr. IX), gdzie obserwowały etapy powstawania produktów mlecznych. Otrzymały w podarunku biały ser, który z apetytem zjadły w przedszkolu. Grupa V odbyła wycieczkę do firmy „ RUNO”, dzieci poznały tam etapy pozyskiwania i przetwarzania ziół i surowców zielarskich z naszych terenów. Zapoznały się z produkcją własnych, zdrowych mieszanek przyprawowych i herbatek. Poznały sposoby przygotowywania surowców dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Grupa IV odbyła wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego "Kupała”, gdzie dzieci, poznały tajniki hodowli zwierząt wiejskich i ptactwa domowego. Dowiedziały się o korzyściach płynących z hodowli. W grupie VI odbyło się spotkanie z jedną z mam, panią Ludmiłą Karpiuk, która jest znanym twórcą ludowym. Pani Ludmiła pokazała dzieciom wiele wykonanych przez siebie pisanek, opowiadając przy tym bardzo ciekawie o tradycjach wielkanocnych, pisankach i technikach ich zdobienia. Następnie każdy mógł pomalować swoje jajeczko, wykorzystując technikę barwienia w "cebulniku". Podczas Dnia Dziecka spędzonego w ogródku przydomowym rodziców jednej z dziewczynek ( gr. IX) dzieci miały możliwość samodzielnego przygotowania kanapek z wykorzystaniem zdrowych, polskich produktów. W grupie I odbyły się zajęcia kulinarne z udziałem rodziców, podczas których przygotowano zdrowe potrawy. W grupie IX rodzice uczestniczyli w zajęciach, podczas których odbyli wycieczkę przez wszystkie krainy żywieniowe, a na koniec nastąpił poczęstunek, gdzie można było samodzielnie komponować produkty żywnościowe z różnych krain. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 30.06.2015

Żegnamy przedszkole

Dnia 19 czerwca w godzinach popołudniowych spotkali się w grupie III rodzice i ich dzieci, nauczycielki grupy oraz Dyrekcja naszego przedszkola- pani Krystyna Kojło. Dzieci przygotowały pożegnalną część artystyczną. Były wiersze dla rodziców i pani dyrektor; piosenki przybliżyły miniony rok szkolny. Następnie pani dyrektor i nauczycielki grupy złożyły życzenia dzieciom i ich rodzicom. Na pamiątkę pobytu w przedszkolu starszaki otrzymały książki i dyplomy a od swoich młodszych kolegów ordery- złote serca. Miłym akcentem tego spotkania były zabawy w Centrum Zabaw „ Hula- Kula” oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim życzymy miłych wakacji! Przygotowały : E. Anchimiuk, E. Parfieniuk 30.06.2015

Czerwiec w grupie IX


Uśmiechnięty Czerwiec bukiet kwiatów niesie
i zbiera poziomki na polanie w lesie.
Letnie, złote słońce tańczy nad łąkami,
świerszcz śpiewa wśród zboża, a my się żegnamy…
Miesiąc czerwiec jest w przedszkolu miesiącem pożegnań, ale też radości.

Radosny był niewątpliwie pierwszy dzień czerwca: Dzień Dziecka. Z okazji tego wyjątkowego dla każdego dziecka dnia wyruszyliśmy do ogródka przydomowego rodziców naszej Oleńki, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci i ugoszczeni. Dzieci korzystały z możliwości wspaniałej zabawy m.in. na trampolinie, a kiedy zgłodniały z apetytem zasiadły do najsmaczniejszego, bo piknikowego, jedzenia. Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa Beaty i Artura Tumiel za wspaniałą atmosferę i gościnne przyjęcie! Wkrótce po Dniu Dziecka zaprosiliśmy Rodziców na spotkanie z okazji Dnia Rodziny. Rodzice wspólnie ze swoimi pociechami brali udział w zajęciach warsztatowych, a na zakończenie otrzymali upominki będące najprawdziwszymi darami serc, bo wykonane własnoręcznie przez dzieci. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy i nadszedł koniec czerwca będący jednocześnie końcem trzech wspólnie spędzonych w przedszkolu lat… Nasze dawne maluchy to teraz najprawdziwsze zuchy, które przepięknie zaprezentowały przed licznie zgromadzonymi gośćmi swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Na ten ostatni występ w przedszkolu zaprosiliśmy również panią Dyrektor Krystynę Kojło i panią Logopedę Elżbietę Sterlingow. Piękny występ naszych pięciolatków był dla nas najwspanialszym podziękowaniem za ten wspólnie spędzony, niezapomniany czas, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci… DZIĘKUJEMY WAM serdecznie, Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!!! Życzymy Wam spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze… Wasze Panie: Zofia Owsieniuk i Julita Tokajuk 30.06.2015


Maj w grupie IX

Maj w wianuszku z kwiatów przyszedł do przedszkola.
Radośnie pomachał ręką, dzieci do siebie zwołał.
Przybiegły przedszkolaki i zasiadły wkoło.
„Miły Maju, posłuchaj, jak u nas wesoło!”

Pięciolatki z grupy IX też miałyby wiele do opowiedzenia jednemu z najpiękniejszych miesięcy w roku, ponieważ w maju w naszej grupie wiele się działo…
W maju odbyły się dwie wycieczki zamiejscowe: do Białegostoku oraz w okolice Orzeszkowa. W Białymstoku skierowaliśmy nasze kroki ku Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie obejrzeliśmy spektakl muzyczny pt. „Adonis ma gościa”, poruszający tak istotne kwestie jak przyjaźń i tolerancja. W Chatce Baby Jagi nieopodal Orzeszkowa czekała natomiast na pięciolatki przygoda rodem z baśni: zwiedzanie tajemniczej piernikowej chatki, warsztaty malowania pierników, ognisko, przebieranie się w stroje czarownic, a nawet szalone wyścigi na miotłach. W miesiącu maju grupa IX odwiedziła również wiele ciekawych miejsc w naszym mieście. Byliśmy w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej na interesującej lekcji bibliotecznej poprowadzonej przez panią Agnieszkę Kazberuk. Mama naszej Nikoli, pani Katarzyna Aleksiuk, zaprosiła nas do zwiedzenia swojego miejsca pracy: Banku Spółdzielczego. Również w pracy odwiedziliśmy tatę naszej Marlenki, pana Romualda Słabińskiego, podczas wycieczki do Komendy Powiatowej Policji, gdzie dzieci mogły zobaczyć m.in. pobieranie odcisków linii papilarnych, lustro weneckie i samochód policyjny. Tata naszej Oli, pan Artur Tumiel, zaprosił natomiast naszą grupę do zwiedzenia Klubu Sportowego „Żubr”, gdzie wspólnie z trenerem, panem Jakubem Ostapczukiem, pokazali nam siłownię i salę gimnastyczną. Dzieci z zapartym tchem oglądały walkę pokazową dwóch utalentowanych zawodników judo, a następnie mogły spróbować swoich możliwości wspinając się na linę. A zaprezentowanie tych wszystkich atrakcji nie byłoby możliwe bez pomocy wielu osób, którym chcemy teraz serdecznie podziękować. DZIĘKUJEMY pani Agnieszce Kazberuk, pani Katarzynie Aleksiuk, panu Romualdowi Słabińskiemu, pani Irenie Kuptel, pani Joannie Więcko, panu Arturowi Tumiel, panu Jakbowi Ostapczukowi oraz państwu Joannie i Andrzejowi Pawluczuk. Emocji z pewnością nie zabrakło i jesteśmy przekonane, że te wszystkie interesujące wydarzenia pozostaną w pamięci naszych pięciolatków na długo:) Przygotowały: Z.Owsieniuk, J.Tokajuk 30.06.2015

Przedszkolak- ekolog

12 czerwca grupa I i III wyruszyły autokarem w podróż przez Puszczę. Dla niektórych była to pierwsza wyprawa takim środkiem lokomocji. Pogoda nam dopisała, tak więc dzieci podziwiały piękną zieleń naszej Puszczy Białowieskiej. Celem podróży był udział dzieci w podsumowaniu konkursu Ekozespołów „ Region Puszczy Białowieskiej- naszą małą ojczyzną”. W auli muzeum przyrodniczego dzieci zaprezentowały taniec, piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej. Z zainteresowaniem oglądały występy dzieci z innych placówek oświatowych. Po krótkim podsumowaniu działań, pan Marek Świć podziękował wszystkim za zaangażowanie i obdarował poszczególne placówki dyplomami oraz nagrodami. Uwieńczeniem imprezy było wspólne pieczenie kiełbasek na terenie wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnorodnych konkurencjach przygotowanych przez ośrodek. Na koniec zmęczone ale zadowolone wróciły do autokaru. Podczas drogi powrotnej do przedszkola dzieliły się swoimi spostrzeżeniami z wycieczki. Przygotowały: E. Anchimiuk, E. Parfieniuk, I. Zaniewska- Ciep 30.06.2015

MOTYLEK

Dzieci z grupy I realizowały metodą projektu blok tematyczny o motylach. Nauczycielka przygotowała szereg ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące na łące. Trzylatki nazywały je i opisywały. Największe zainteresowanie skierowały na motyle, zwracając uwagę na ich barwę, wielkość i budowę. Tak powstała siatka wstępna przedstawiająca początkową wiedzę dzieci na temat tych owadów. Dzieci zaczęły przynosić z domów książki, foldery i ilustracje o motylach. Nauczycielka zorganizowała zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Hajnówka, gdzie leśniczy- pan Marek Mackiewicz opowiedział dzieciom o zależnościach motyli od mrówek, pokazał wiele gatunków zasuszonych motyli i rozbudził w dzieciach jeszcze większe zainteresowanie tymi owadami. Przedszkolaki poznały nazwy wybranych motyli, kojarzyły je z ich barwą: biały to bielinek, żółty to cytrynek, niebieski to modraszek, kolorowy to paź królowej. Zapoznały się także z etapami rozwoju motyla podczas oglądania prezentacji dydaktycznej na laptopie, stworzyły album z wykorzystaniem różnych technik plastycznych: rysowały, malowały, wyklejały, odbijały i układały z kółek orgiami. Wspólnie z nauczycielem wykonały motyle wykorzystując metodę edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Trzylatki brały także udział w konkursie grupowym „ Co wiemy o motylach?”, podczas którego dzieliły się wiedzą zdobytą na zajęciach. Na zajęciach muzycznych tańczyły i śpiewały do piosenki Ireny Jarockiej „ Motylem jestem”. Nauczyły się improwizacji tanecznej do utworu Johana Straussa „ Nad pięknym, modrym Dunajem”, którą zaprezentowały dla dzieci z przedszkola oraz dla rodziców podczas występów na Dzień Matki. Miały także okazję zatańczyć w Białowieży podczas uroczystego podsumowania Ekozespołów. Zainteresowanie tematem motyli było ogromne, dzieci codziennie na placu przedszkolnym obserwowały i oglądały przelatujące motyle, odbyły wycieczkę na pobliską łąkę, by bliżej przyjrzeć się naturalnemu środowisku życia motyli. Na zajęciach z języka angielskiego poznały wierszyk o motylku „ Butterfly”, który recytowały przy każdej nadarzającej się okazji. Serdecznie dziękujemy także rodzicom za zaangażowanie i pobudzanie dzieci do aktywności, rozmowy w domach o motylach, przynoszenie książek tematycznie związanych z zajęciami. Przygotowała: I. Zaniewska- Ciep 30.06.2015

KONFERENCJA Z OKAZJI 10 –LECIA PROGRAMU - "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

W dniu 28 maja 2015 w Warszawie w Centrum Pozytywnej Edukacji odbyła się Ogólnopolska Konferencja zorganizowana pod patronatem ministra Edukacji Narodowej ,,Wychowanie do przyszłości – promocja zdrowia psychicznego w edukacji wczesnoszkolnej. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, jako placówka promująca zdrowie zostało zaproszone do udziału w konferencji. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej placówki, albowiem byliśmy jednym z dwóch przedszkoli z województwa podlaskiego. Oddelegowana została jedna z nauczycielek przedszkola J. Suchodoła
Celem konferencji było świętowanie 10 już lat obecności programu ,,Przyjaciele Zippiego’’ w Polsce (program promujący zdrowie psychiczne), który cyklicznie jest realizowany w naszym przedszkolu. Uczestnikami konferencji byli trenerzy i realizatorzy programu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się oraz dzielenia sukcesami i problemami we wdrażaniu programu w całym kraju.
Gościem specjalnym był prof. Ch. Baley, reprezentujący angielską szkołę, twórca programu. W swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze informacje związane z realizacja programu na całym świecie. Prelekcje wygłosili również profesorowie i specjaliści z warszawskich szkół. Po konferencji powstała ogromna wystawa prac, figurek, rysunków, podziękowań, zdjęć przedstawiających realizowane działania w przedszkolach i szkołach . Po konferencji powstała Spotkanie zostało zakończone wielkim świętowaniem , wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznym tortem upieczonym specjalnie na tą okazję. Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Joanny Wróbel – Siemieniackiej z Miejskiej Komisji Rozwiązywanie problemów Alkoholowych oraz do pani inspektor Jolanty Stefaniuk, bez których finansowej pomocy realizacja programu w naszej placówce nie byłaby możliwa. Opracowała: Joanna Suchodoła 30.06.2015

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” – akcja zorganizowana przez Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Tadeusza Rakowieckiego

Obchody XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Przedszkole Nr 5 rozpoczęło w tym roku w dniu 1 czerwca akcją „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”. Była to już II edycja imprezy propagującej czytelnictwo. Tym razem spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, ponieważ tegoroczny tydzień czytania odbywał się pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”.Akcja polega na corocznym fundowaniu książeczek przez władze lokalne i wręczaniu ich wszystkim czterolatkom, które przybędą na uroczystość z udziałem rodziców, dziadków, przedstawicieli biblioteki, władz lokalnych i gości specjalnych.Tego typu działanie ma przekonać dorosłych, że codzienne czytanie dzieciom to wspaniała inwestycja w ich przyszłość. Czytanie doskonali język, który jest głównym narzędziem myślenia, komunikacji międzyludzkiej i zdobywania wiedzy. Czytanie rozwija także empatię, wyobraźnię i wrażliwość moralną, buduje i wzmacnia więź między pokoleniami. Rodzice podczas czytania poświęcają swojemu dziecku czas i uwagę, przez co okazują miłość, budują zdrowe relacje i przyczyniają się do tego, że dziecko staje się człowiekiem o bogatym wnętrzu. Na tegoroczną akcję przybyło około pięćdziesięciorga dzieci wraz z rodzicami, opiekunami i dziadkami. Spotkanie rozpoczęło sie od wspólnego przeczytania wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”, który jest hymnem OTCD. Następnie przedstawiona została idea akcji i przypomniano rodzicom jakie korzyści płyną z codziennego głośnego czytania dzieciom. Spotkanie uatrakcyjnił występ grupy czterolatków z Przedszkola Nr 5, które pod opieką Pani Barbary Dmitruk i Pani Doroty Jurczuk przygotowały i przedstawiły krótką część artystyczną. Zaproszeni goście zaprezentowali dzieciom wybrane przez siebie wiersze, których przedszkolaki wysłuchały z wielkim zainteresowaniem. Pani Alla Gryc Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, zachęciła rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki, zwróciła też uwagę na fakt jak ważna jest książka w życiu człowieka. Głos zabrała również Pani Jolanta Stefaniuk, przedstawiciel Urzędu Miasta, która podziękowała organizatorom za tegoroczną edycję akcji i rozdała dzieciom słodkości z okazji Dnia Dziecka. Na zakończenie imprezy wszystkie czterolatki przybyłe na spotkanie zostały obdarowane książeczkami, które będą czytać w domu razem z rodzicami. Dziękujemy serdecznie osobom, bez których wsparcia akcja „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku“ nie mogłaby się odbyć:
Burmistrzowi Miasta Hajnówka - Panu Jerzemu Sirakowi, który po raz kolejny wsparł naszą inicjatywę fundując dzieciom książki. Przedsiębiorstwu Dom Książki w Białymstoku oraz Kierownik Księgarni Dom Książki w Hajnówce- Pani Haline Ginszt, za udzielenie rabatu, na zakupione książki. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce- Pani Alli Gryc, za współpracę oraz wspaniałą i życzliwą atmosferę podczas spotkania. Pani Agnieszce Kazberuk i Pani Joannie Kisielewicz za pomoc w przygotowaniu spotkania.Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom za poświęcony nam czas i udział w akcji, a przede wszystkim dzieciom i ich rodzicom za tak liczne przybycie.
Mamy nadzieję, że akcja „OD CZWRTEGO ROKU BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROKU” zagości na stałe w naszym mieście i każdego roku, będziemy mogli obdarowywać dzieci czteroletnie książeczkami, które rodzice będą im codziennie czytać.Przygotowała: Elżbieta Sterlingow Fot. Agnieszka Kazberuk 22.06.2015

Zaczarowana podróż „Lokomotywą” Juliana Tuwima...

O tym, jak ważne dla rozwoju naszych dzieci są książki nikogo nie trzeba przekonywać. Korzyści płynące z głośnego czytania dzieciom są oczywiste i nie do przecenienia – czytając dzieciom poszerzamy ich horyzonty, wzbogacamy słownictwo, kształtujemy wrażliwość na całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby książka stała się nieodłącznym elementem w życiu dziecka. Otaczająca nas rzeczywistość nie sprzyja kształtowaniu osobowości dziecka, a wszystkim nam zależy przecież na tym, aby w przyszłości nasze dzieci były mądrymi, szczęśliwymi i rozsądnymi ludźmi. W myśl tych wartości Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce zorganizowało kolejną akcję czytelniczą mająca zachęcić dzieci i dorosłych do czytania i do i odwiedzania biblioteki. Akcja odbyła się z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”. W akcji wzięły udział dzieci z grup: IV, V, IX i X wraz z wychowawcami. Inspiracją dla tej akcji był wiersz Juliana Tuwima -„Lokomotywa”. W dniu 2 czerwca przedszkolaki z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce wybrały się w niecodzienną podróż lokomotywą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Wcześniej dzieci z pomocą nauczycielek przygotowały wspaniały pociąg składający się z tuwimowskiej lokomotywy i wagoników ilustrujących strofy wiersza. Przedszkolaki wyruszyły ze stacji Przedszkole nr 5 przy ul. Armii Krajowej, na której wszystkie zebrane nauczycielki przeczytały wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”, natomiast dzieci zaprezentowały swoje dzieło w postaci pociągu. Stacją docelowa był przystanek BIBLIOTEKA. Po drodze dzieci zachęcały przechodniów do odwiedzania biblioteki i do czytania dzieciom skandując hasła i śpiewając piosenki. Kiedy już lokomotywa dotarła na miejsce, podróżujący zostali przywitani przez Panią Dyrektor Allę Gryc i Panie Bibliotekarki. Dzieci wyrecytowały chóralnie wiersz „Lokomotywa” za co zostały nagrodzone gromkimi brawami i naklejkami „PRZYJACIEL KSIĄŻKI” oraz lizakami. Do spotkania przyłączyli się również przechodnie, którzy z zainteresowaniem i radością obserwowali jak wspaniale bawią się dzieci. Żegnając się ze stacją królestwa książek dzieci obiecały, że będą godnie reprezentować postawę „PRZYJACIELA KSIĄŻKI” i jak najczęściej odwiedzać bibliotekę. Podróż lokomotywą zakończyła się na stacji Przedszkole Nr 5 przy ul. Reja, gdzie powitała nas dyrekcja przedszkola Panie Krystyna Kojło i Mirosława Maciuka. Tam też dzieci popisały się swoimi umiejętnościami recytatorskimi i zaprezentowały wspaniały pociąg, który zrobił ogromne wrażenie na dyrekcji przedszkola. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywa zachęci dzieci i dorosłych do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania dzieciom. Przygotowała: Elżbieta Sterlingow. 22.06.2015

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

17 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie IV Edycji Rodzinnego Konkursu Fotograficznego, pod hasłem „ Rodzinnie, zdrowo i smacznie, czyli wspólne gotowanie”. Na imprezę zostali zaproszeni rodzice i dzieci biorące udział w konkursie oraz członkowie jury w składzie: Pani Anna Borowik- dietetyk oraz Pan Zbigniew Dzwonkowski- fotograf.
Celem tegorocznej edycji konkursu było:
• Popularyzacja wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia.
• Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
• Stosowanie zasady- Wspólne gotowanie gwarantuje zdrowe odżywianie.
• Stymulowanie twórczego myślenia i działania podczas kuchennych eksperymentów.
• Rozbudzanie w dzieciach oraz dorosłych zainteresowań i umiejętności kulinarnych.
• Przekazywanie przez rodziców własnym dzieciom cennych umiejętności kulinarnych przydatnych przez całe życie.
• Propagowanie idei wspólnego gotowania jako wspaniałego sposobu na wspólne spędzanie czasu.
• Umożliwienie dzieciom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu.
W konkursie wzięło udział 42 dzieci. Jury spośród wielu zdjęć wybrało te komplety fotografii, które spełniały wszystkie kryteria konkursowe. Oceniając prace brano pod uwagę: pomysłowość, zaangażowanie dzieci i rodziców w projekt, a przede wszystkim, to czy zdjęcia są tematycznie związane z tytułem naszego konkursu. Ostatecznie jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix, 2 miejsca I, 2 miejsca II, 4 III i aż 15 wyróżnień. Oto lista nagrodzonych:
Grand Prix: Antoni Seliwoniuk gr. I
I miejsce:
Melania Oksentowicz gr. II
Paweł Wołkowyski gr. V
II miejsce:
Agata Kendyś gr. IV
Jakub Plewa gr. VIII
III miejsce:
Wiktoria Rogoza gr. I
Oliwia Ławnicka gr. III
Juliusz Omelianiuk gr. IV
Lena Tomaszuk gr. V
Wyróżnienie:
Magdalena Kendyś gr I
Kacper Czyż gr. I
Tymoteusz Tomaszuk gr. II
Łucja Burnecka gr. II
Gabriel Jakubczyk gr. III
Ksawery Cieślak gr. III
Bartosz Golonko gr. IV
Jakub Kopiejczyk gr. IV
Hubert Hołota gr. V
Oliwia Chirko gr. V
Klara Kuśnierz gr. V
Oliwia Kuc gr. VI
Paweł Gierasimiuk gr. VII
Antoni Ryszczuk gr. VII
Aleksandra Szerenos gr. IX
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody i dyplomy. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, jurorom za zaangażowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, którymi byli: Urząd Miasta Hajnówka, Bank Spółdzielczy w Hajnówce, Zakład Drzewny Andrewpol, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Fotograficzny Zbigniew Dzwonkowski, Apteka Vita, Apteka Maxfarm.
Dzięki Państwa hojności nagrody były bogate i bardzo atrakcyjne. Uroczystość uświetniły występy przedszkolaków z grupy III i V, a także wspólna zabawa integracyjna wszystkich dzieci i zaproszonych gości. Przygotowały: M. Saadoon, A. Sacharczuk, I. Zaniewska- Ciep, Alina Lipczyńska, Ewa Anchimiuk 19.06.2015

PODSUMOWANIE AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY ZA ROK 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole nr 5 w Hajnówce zebrało łącznie: 9465,1 kg makulatury. 19.06.2015

Dzień dziecka w grupie IV i V

W dniu 01 czerwca w naszym przedszkolu odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pod hasłem „Dzień Dziecka na bajkowo i sportowo”. Jak co roku w tym dniu również i na dzieci z grupy IV i V czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez nauczycielki. Przedszkolny plac zabaw został udekorowany kwiatami z bibuły, balonami oraz papierowymi łańcuchami. Przed dziećmi stanęło nie lada zadanie. Przedszkolaki przeniosły się do królestwa bajek i wykonując zadania przygotowane przez nauczycielki pomogły wrócić zagubionym baśniowym bohaterom do swoich bajek. Oprócz zręczności i szybkości podczas wspólnych gier i zabaw dzieci zaprezentowały również swoje umiejętności wokalno-taneczne podczas hitu „Bałkanica” i „ Ona tańczy dla mnie”. Impreza zakończyła się puszczaniem baniek mydlanych. Do domu każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek. Przygotowały: Elżbieta Omelianiuk Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk, Alina Lipczyńska.19.06.2015

IV PRZEDSZKOLNY BIEG PO ZDROWIE

10 czerwca 2015r. na terenie Parku Miejskiego w Hajnówce odbyła się już IV edycja Przedszkolnego Biegu po Zdrowie. W biegu uczestniczyło 10 grup przedszkolaków wraz z chętnymi rodzicami. IV tegoroczną edycję Biegu po Zdrowie honorowym patronatem objął Burmistrz naszego miasta – pan Jerzy Sirak, który był jednocześnie uczestnikiem naszej imprezy. Miło nam było również gościć inspektor ds. oświaty – panią Jolantę Stefaniuk, dyrektora OSiR – u – pana Mirosława Awksentiuka, trenera – pana Romana Wnuczko oraz panią Barbarę Woszczenko wraz z ekipą Telewizji Kablowej TV Podlasie.
Bieg uroczyście, jak co roku rozpoczęła pieśń - hymn biegu, po której pani dyrektor przedszkola Krystyna Kojło w kilku słowach starała się uświadomić wszystkim uczestnikom korzyści płynące z podejmowania wszelkich form ruchu i aktywności. Apelowała do rodziców – uczestników biegu, aby dbali o rozwój ruchowy i fizyczny swoich dzieci poprzez preferowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Następnie, jak przystało na profesjonalną imprezę sportową pan Roman Wnuczko poprowadził rozgrzewkę, po której pan Burmistrz Jerzy Sirak uroczyście otworzył bieg. Wzorem lat ubiegłych bieg był pozbawiony elementów rywalizacji, a każdy jego uczestnik był wygrany i otrzymał pamiątkowy medal z przesłaniem ducha fair play. Po krótkim odpoczynku i regeneracji sił w amfiteatrze, wszyscy uczestnicy biegu odbyli rundę honorową w rytmie melodii triumfalnej „Marsz Gladiatorów”, po czym pani dyrektor zamknęła imprezę, dziękując wszystkim za udział oraz zapraszając na V jubileuszowy bieg w następnym roku szkolnym. Dyrekcja, koordynator wraz z Zespołem ds. Promocji Zdrowia serdecznie dziękują za okazaną pomoc i włączenie się w organizację imprezy panu Burmistrzowi Jerzemu Sirakowi, pani Inspektor Jolancie Stefaniuk, panu Dyrektorowi Mirosławowi Awksentiuk, panu nauczycielowi W – F Romanowi Wnuczko, panu Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego Bogdanowi Kalickiemu, pani Barbarze Woszczenko i Telewizji Kablowej Podlasie.
Organizacja i prowadzenie: Zespół ds. Promocji Zdrowia (Barbara Markiewicz, Aniela Kot, Renata Bartoszewicz, Sylwia Filinowicz, Julita Tokajuk, Dorota Jurczuk, Iwona Zaniewska – Ciep, Ewa Anchimiuk, Alicja Jurczak)18.06.2015

Dzień Rodziny w grupie III

„Bo rodzina to rodzice i rodzeństwo to są krewni, których łączy pokrewieństwo Bo w rodzinie wszyscy bardzo się kochamy i gdy trzeba wszyscy sobie pomagamy”
Dnia 28.05.2015r. dzieci z grupy III zaprosiły do przedszkola swoich rodziców. W ten sposób chciały uczcić miniony Dzień Matki i zbliżający się Dzień Ojca. Dzieci przygotowały na tę uroczystość tradycyjnie już- powitalne wiersze, piosenki i zabawy taneczne o tematyce rodzinnej. Nowością podczas takiej uroczystości okazał się teatrzyk w wykonaniu dzieci. Inspiracją stał się utwór Jana Brzechwy „ Rzepka”. Dzieci wraz z nauczycielkami grupy wcieliły się w różne role. Dużą frajdę sprawili dzieciom rodzice, którzy zostali zaproszeni do wystąpienia i wcielenia się w role swoich dzieci. Rodzice jako aktorzy byli bardzo zabawni… I oto przecież chodziło, aby wszyscy dobrze się bawili i poczuli łączącą ich więź z grupą i rodziną. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty podsumowujące realizowany w grupie projekt „ Kwiaty”. Dzieci wykonały swoim dzieciom laurki z dedykacją oraz prezenty- zakładki do książek i papierowe kwiaty.
Przygotowały: E. Anchimiuk, E. Parfieniuk 18.06.2015

Realizacja projektu „ Kwiaty” w grupie III

W okresie od 18 do 29 maja w grupie III realizowano metodą projektu blok tematyczny pt. „ Kwiaty”. Początek działań w grupie polegał na określeniu zainteresowań dzieci i wyborze tematu. Inspiracją okazał się przyniesiony przez nauczycielkę wazon z białym i lilowym bzem. Uwaga dzieci skupiła się na tych pięknych kwiatach i ich zapachu. Najpierw stworzyliśmy tzw. siatkę wstępną, gdzie dzieci wypowiadały się na temat kwiatów. Padało dużo propozycji. Dzieci określały podstawowe cechy kwiatów ( wielkość, zapach, ilość płatków, budowa) oraz podawały nazwy środowisk przyrodniczych, w których kwiaty występują. W trakcie następnych dni dzieci odbywały różnorodne wycieczki: do kwiaciarni, na miejski ryneczek, do lasu, do ogrodu działkowego. Swoją wiedzę rozszerzały podczas spotkań z ekspertami: panem leśnikiem, panią kwiaciarką i sklepową. Naszymi miłymi ekspertami okazały się także panie pracujące w przedszkolu: pani Teresa pokazała, jak należy pielęgnować rośliny doniczkowe; pani Taisa- jak należy sadzić wiosną kwiaty i jak to należy wykonać. Pani Irena przeczytała opowiadanie dotyczące naszej tematyki i przekazała wiedzę o jej zainteresowaniach kwiatami. Podczas zabaw badawczych i zajęć w terenie dzieci odkrywały i rozszerzały wiedzę i umiejętności dotyczące realizowanego projektu. Wszystkie ciekawe zdarzenia rejestrowaliśmy aparatem fotograficznym, uwiecznialiśmy wykonanymi przez dzieci szkicami, rysunkami, pracami plastyczno- konstrukcyjnymi ( wystawa z zielonymi kartkami). Podczas realizacji projektu dzieci zgromadziły rośliny, które zasuszały a następnie wszystkie umieściły w zielniku. Podsumowaniem projektu było spotkanie z rodzicami- wspólne warsztaty. Podczas tego spotkania wszyscy uczestniczyli w zabawach integracyjnych, ruchowo- tanecznych, zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej i zabawach plastycznych, podczas których wykonano grupowe plakaty „ Kwiaty na łące” . Uwieńczeniem spotkania był owocowy poczęstunek oraz wyeksponowanie wykonanych plakat ów na tablicy ( gazetka na holu).
Przygotowały: E. Anchimiuk, E. Parfieniuk 18.06.2015

DZIEŃ DZIECKA W GRUPIE I, II, III

Jak co roku, obchody Dnia Dziecka w naszym przedszkolu były bardzo huczne! Podwórze zostało udekorowane kolorowymi chorągiewkami, na placu przedszkolnym wisiały balony, kwiaty z bibuły i papierowe łańcuszki. Tego dnia czekało na dzieci mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Uroczystość rozpoczęła się uwielbianą przez dzieci piosenką „ Ona tańczy dla mnie”. Przedszkolaki popisywały się swoimi umiejętnościami wokalno- tanecznymi. Następnie uczestnicy udali się pociągiem do Krainy Baśni, gdzie odwiedzały bajkowe stacje. Pierwszy przystanek był na stacji „Kota w butach”, a że koty uwielbiają pić mleko ; dzieci miały za zadanie jak najszybciej wypić jogurt smakowy. Druga stacja- „ Kopciuszek” najbardziej podobała się dziewczynkom. Tu bowiem można było zmierzyć i przejść się w szpilkach lub innych za dużych butach. W tym czasie chłopcom były malowane twarze na bal. Na stacji „ Jasia i Małgosi” dzieci otrzymały czekoladowe pierniczki, które zjadły ze smakiem. Na stacji „ Pinokio” dzieci łapały bańki mydlane puszczane przez nauczycielki. Kolejny przystanek był na stacji „ Calineczka”, tu czekały na dzieci zabawy z chustą animacyjną. Uroczystość zakończyła się na stacji „ Kubusia Puchatka” biesiadą przy słodkim „ coNie co”. Poszczególne formy aktywności były przeplatane odpoczynkiem i muzyką. Poprzez takie formy zabaw dzieci uczyły się zasad zdrowej rywalizacji, pokonywały nieśmiałość, integrowały się ze starszymi kolegami, zachęcane były do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali do domu po balonie, lizaku i chrupiącym batonie. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Jurczak, E. Parfieniuk, B. Sakowska, I. Zaniewska- Ciep. 10.06.2015

Dzień Dziecka na sportowo

Przedszkole nr 5 jest placówką promującą zdrowie. W związku z tym w dniu 1 czerwca 2015r. nauczycielki przygotowały swoim milusińskim w kolorowej scenerii szereg atrakcji w stylu sportowym. Dzieci z czterech grup: VI, VII, VIII i X ubrane w kolorowe koszulki (symbolizujące przynależność do danej grupy) z bajkowo pomalowanymi twarzami świetnie się bawiły tańcząc i uczestnicząc w poszczególnych konkurencjach. Nie było wygranych i przegranych drużyn, więc wszyscy cieszyli się z takiej rywalizacji. Na zakończenie wspólnych harców dzieci otrzymały swój ulubiony deser – lody, które z wielką przyjemnością skonsumowały na pikniku.
Przygotowały nauczycielki: R. Bartoszewicz, S. Filinowicz, A. Kot, J. Suchodoła, B. Dmitruk, D. Jurczuk, B. Markiewicz, L. Stawarz 04.06.2015

Dzień Matki

26 maja dzieci z grupy I zaprosiły swych rodziców na uroczystość przedszkolną z okazji ich święta. Celem spotkania było zapoznanie trzylatków z tradycją obchodzenia Dnia Matki a jednocześnie zaprezentowanie się dzieci przed szerszą publicznością. Przedszkolaki przedstawiły improwizację muzyczno- ruchową „ Taniec motyli” do utworu Johana Straussa „ Nad pięknym, modrym Dunajem”. Śpiewały piosenki i recytowały wiersze związane z wiosną i dniem Matki. Dużym zaskoczeniem dla rodziców była recytacja wiersza „ Butterfly” w języku angielskim. Dzieci pochwaliły się także osiągnięciami z konkursu recytatorskiego, oraz umiejętnością gry na papierowej mandolinie. Na koniec odśpiewały swoim rodzicom „ Sto Lat” i wręczyły im własnoręcznie wykonane laurki oraz motyle. Następnie wszyscy zasiedli do słodkiego i owocowego poczęstunku przy wspólnym stole. Rodzice mieli okazję zaobserwować swoje dzieci na tle grupy, podziwiali ich zdobyte umiejętności i wiedzę; bawili się wspólnie z dziećmi i robili zdjęcia. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 04.06.2015

Pierwsze kroki trzylatków w przedszkolu

Moment przekroczenia przez dziecko 3- letnie progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Z tego względu szczególną uwagę należy poświęcić procesowi przystosowania się dzieci do instytucji wychowania zbiorowego jaką jest przedszkole. Pojawiają się wątpliwości i niepokoje związane z myśleniem o tym, jak maluch poradzi sobie w nieznanym środowisku, z dala od czujnych oczu najbliższych. Aby ułatwić dzieciom start w przedszkolu, nauczycielki przyszłych grup trzylatków zorganizowały zajęcia adaptacyjne. Odbyły się one dwukrotnie: w dniach 19 i 21 maja 2015 r. w budynku filii przedszkola. Uczestniczyły w nich dzieci chodzące obecnie do żłobka oraz dzieci przebywające dotychczas w domu wraz z rodzicami. Maluszki w większości świetnie poczuły się w naszej placówce, biorąc czynny udział w zabawach integrujących. Miały okazję wykazać się w różnych sferach aktywności, jednocześnie wspaniale się bawiąc. Na ich twarzach widać było ogromne zaciekawienie i radość ze wspólnej zabawy. Odchodząc do domów obiecały, że po wakacjach znów chętnie przyjdą. Przygotowały: Barbara Markiewicz, Małgorzata Saadoon i Lucyna Stawarz 31..05.2015

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PUSZCZA BIAŁOWIESKA- PERŁA POLSKIEJ PRZYRODY”

11.05.2015r. odbyła się uroczystość z okazji podsumowania Przedszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: Puszcza Białowieska – Perła Polskiej Przyrody”.
W konkursie udział wzięły dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola.
Celem konkursu było:
• Propagowanie wiedzy na temat piękna i walorów przyrodniczych naszego regionu,
• Wyrabianie szacunku dla dzikiej, puszczańskiej przyrody i jej piękna;
• Uwrażliwienie dzieci na wartości przyrodnicze i ponadczasowe Puszczy Białowieskiej oraz potrzebę jej ochrony;
• Kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne;
• Wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody;
• Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody oraz wyrażania jej w formie plastycznej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz indywidualnych zdolności twórczych.
Na konkurs wpłynęło 32 prace, na których dzieci za pomocą różnych technik plastycznych przedstawiły piękno Puszczy Białowieskiej najpiękniej, jak potrafiły. Wszystkie prace były niepowtarzalne i wyjątkowe, a tym samym przysporzyły kłopotu jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Jury w składzie: Ewa Jakubczyk, Mirosława Maciuka oceniało prace w dwóch kategoriach: dzieci 3- 4- letnich i 5-6- letnich. Ostatecznie w każdej z kategorii przyznano nagrodę I, II, III i łącznie 6 wyróżnień.
Kategoria dzieci 3- 4- letnich:
I miejsce: Hanna Plis gr. I
II miejsce: Anna Świętochowska gr. I
III miejsce: Alicja Rybitwa gr. III
Wyróżnienie: Zofia Mroziewicz gr. II
Wyróżnienie: Zofia Suproniuk gr. VIII
Kategoria Dzieci 5- 6 – letnich:
I miejsce: Marta Tybińkowska gr. V
II miejsce: Anna Lubowicka gr. IV
III miejsce: Ola Tumiel gr. IX
Wyróżnienie: Defne Komarewska gr. V
Wyróżnienie: Nikola Aleksiuk gr. IX
Wyróżnienie: Blanka Artemiuk gr. X
Wyróżnienie: Julia Jóźwik gr. X
Podczas uroczystości podsumowującej konkurs w krótkiej części artystycznej wystąpiły dzieci z grupy V i IX. Potem wszyscy uczestnicy spotkania mogli stanąć „oko w oko” z królem puszczy- żubrem. Wspólnie z niespodziewanym gościem dzieci brały udział w zabawach muzycznych, ruchowych, rozwiązywały zagadki.
Pani dyrektor Krystyna Kojło pogratulowała wszystkim przedszkolakom biorącym udział w konkursie i wspólnie z Panią Ewą Jakubczyk wręczyła im nagrody oraz dyplomy.
Sponsorami nagród naszego konkursu było Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach- Leśny Kompleks Promocyjny oraz Nadleśnictwo Hajnówka. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc przy realizacji. Szczególne podziękowania składamy Pani Ewie Jakubczyk.
Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk, Julita Tokajuk, Zofia Owsieniuk, Barbara Dmitruk 26.05.2015

Kosmiczna podróż

Inspiracją do podjęcia tematyki „ Kosmos” było wydarzenie, które miało miejsce 20 marca 2015r. – zaćmienie Słońca. Jak podają naukowcy następne zaćmienie będziemy mieli okazję obserwować dopiero w 2021r. W trakcie realizacji tematyki dzieci miały okazję poprzez zabawę, zajęcia, aktywność plastyczno- konstrukcyjną zgromadzić wiedzę o kosmosie. Podczas oglądania plansz, map, zdjęć, atlasów, leksykonów, albumów rozszerzyły zasób wiedzy i słów. Dzieci szybko nauczyły się nazw planet. Wiedzą, co tworzy Układ Słoneczny, co to jest Wszechświat i po co są loty kosmiczne. W ciągu tygodnia nauczycielka stwarzała sytuacje, które inspirowały dzieci do twórczego działania. Otrzymując balony dzieci wpadły na pomysł stworzenia z nich własnej planety- za pomocą farb i pędzla malowały morza i oceany, lądy. W innym dniu postanowiły z różnorodnych klocków stworzyć planetę z jej mieszkańcami. Dzieci nazwały ją RENDI. Następnego dnia widząc w sali dużą ilość foliowych worków i innych materiałów odpadowych stworzyły sobie kosmiczne stroje. Chcąc pokazać efekt swej pracy, dzieci odbyły spacer po wszystkich grupach przedszkolnych. Wszystkie efekty działalności plastyczno- konstrukcyjnej były eksponowane w sali. Na koniec tygodnia dzieci zaprosiły rodziców, aby mogli podziwiać ich wytwory. Wszystkie stroje i balonowe planety dzieci zabrały do domu. Przygotowała: E. Anchimiuk 21.05.2015

Bawimy się w kucharzy

Grupa III podczas realizacji bloku tematycznego „Jesteśmy samodzielni w kuchni” miała okazję poczuć się prawdziwymi kucharzami na miarę słynnego MasterChef’a. Dzieci wykonały zdrową przekąskę z naturalnych regionalnych produktów. Do jej przygotowania wykorzystały: jaja z gospodarstwa agroturystycznego, ser z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, wędlinę z Hajnowskiej Masarni "Swojskie Smaki", pieczywo z Piekarni Podolszyńscy oraz warzywa z przydomowego ogródka. Pięciolatki spisały się znakomicie – samodzielnie założyły fartuszki, umyły ręce i warzywa a uśmiechnięte buzie wskazywały na duże zainteresowanie podjętym przedsięwzięciem. Przystąpiliśmy więc do działania. Obranie jajeczek, przymocowanie uszek, oczek, noska i ogonka nie sprawiły przedszkolakom większych trudności a efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. Powstały prześliczne, apetyczne ale przede wszystkim zdrowe przekąski - myszki, które w kilka sekund zniknęły z dziecięcych talerzyków. Przygotowała: Ewa Parfieniuk 16.05.2015

WIOSENNE WYCIECZKI DZIECI Z GRUPY V

Piękna, wiosenna pogoda, a przede wszystkim bogactwo różnorodności biologicznej naszych terenów, które o tej porze roku budzą się do życia zachęcają nas – pedagogów - do organizowania dla przedszkolaków wycieczek przyrodniczych. Wycieczki te organizowane są nie tylko na łonie przyrody, ale także są to wyjścia do instytucji i firm, które zajmują się edukacją przyrodniczą bądź zajmują się przetwarzaniem surowców naturalnych.
W kwietniu dzieci z grupy V były na wycieczce w Białowieży, gdzie uczestniczyły w zajęciu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć były płazy występujące na terenach puszczańskich. Dzieci poznały najważniejszych przedstawicieli tego gatunku, poznały ich tajemnice i zależności między budową zewnętrzną, a przystosowaniem do życia. Przekonały się, że żaba wcale nie jest straszna, a przede wszystkim dowiedziały się o konieczności ochrony tej coraz mniej licznej w gatunki i osobniki gromady zwierząt.
12 maja, w związku z realizacją tematyki dotyczącej łąki, 6- latki były na wycieczce w Firmie RUNO. Zapoznały się tam z pozyskiwaniem i przetwarzaniem ziół i surowców zielarskich zbieranych z terenów pobliskich łąk i lasów, z produkcją własnych mieszanek przyprawowych i herbatek. Poznały sposoby przetwarzania i przygotowania surowców dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Wszystkie dzieci otrzymały upominki wyprodukowane w RUNIE, za które bardzo dziękujemy.
14 maja, na zaproszenie Pana Marka Wołkowyckiego- taty Pawła - dzieci były na wycieczce w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Tam również miały okazję poznać bogactwo roślinności i owadów występujących na naszych terenach leśnych i łąkowych. Zwiedziły laboratoria biologiczne, zapoznały się z aparaturą, która służy do badania właściwości leczniczych roślin. Uczestniczyły w skomplikowanym procesie badania budowy pyłków roślinnych za pomocą nowoczesnego mikroskopu. Dzięki innym mikroskopom poznały budowę wielu owadów, które potem miały za zadanie narysować w wersji powiększonej. Pobyt na uczelni zrobił na dzieciach duże wrażenie. Większość z nich zadeklarowała nawet, że w przyszłości będzie studiować na tym wydziale.
W imieniu własnym i dzieci chcemy serdecznie podziękować Pani Katarzynie Tomaszuk i Panu Markowi Wołkowyckiemu za pomoc w organizacji wycieczek.
Przygotowały: Małgorzata Saadoon i Anna Sacharczuk 16.05.2015

MALOWANA POEZJA RODZINNA – II EDYCJA PRZEGLĄDU

Pan Pędzelek uwielbia malować
i nie lubi w szufladzie się chować.
Kiedy mama wiersz dzieciom czytała
mała Asia, choć troszkę nieśmiała,
o pędzelek mamę zapytała.
- „Po co Ci pędzel, córeczko?”
- „Namaluję żuka z biedroneczką.
Chociaż jestem jeszcze mała,
namaluję wszystko o czym dziś czytałaś!”
Z.Owsieniuk
Na wieść o II edycji WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU pt. „MALOWANA POEZJA RODZINNA CZYLI RODZICE CZYTAJĄ – DZIECI MALUJĄ I RECYTUJĄ” wiele pędzelków wyskoczyło z szuflad, zapraszając do współpracy kredki, nożyczki i kolorowy papier. Teraz niezbędne były już tylko małe, dziecięce, zwinne rączki i główki pełne pomysłów na wyjątkową pracę plastyczną będącą ilustracją do wiersza przeczytanego dziecku przez rodzica. W ten sposób powstało 36 oryginalnych i wyjątkowych prac plastycznych przedstawiających zwierzęta, ponieważ w tej edycji Przeglądu to właśnie zwierzęta miały być bohaterami wybranych wierszy.
II edycja Przeglądu została objęta patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce i to właśnie tam 5 maja 2015r. zaproszeni zostali twórcy prac, czyli dzieci z naszego przedszkola, którym towarzyszyli rodzice. Prace plastyczne dzieci już czekały na gości wyeksponowane w Bibliotece w formie wystawy. Po jej obejrzeniu rozpoczął się przegląd poetycki: przedszkolaki recytowały wiersze, które wcześniej zilustrowały. Występom dzieci towarzyszył pokaz multimedialny prezentujący wykonane przez nich prace. Każdy występ małego artysty zostawał sowicie nagrodzony gromkimi brawami przez licznie przybyłą publiczność.
Spotkanie miało charakter przeglądu, w związku z czym wszyscy uczestnicy mogli uznać się za zwycięzców. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę swego występu zasłużony upominek: dyplom oraz książki. Nagrody wręczały dzieciom pani Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce oraz pani Krystyna Kojło, dyrektor Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, którym serdecznie dziękujemy. Równie serdeczne podziękowania należą się naszym Sponsorom: Nadleśnictwu Browsk, Aresztowi Śledczemu w Hajnówce oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Nasze spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie Dzieci i Rodziców , więc dziękujemy Wam z całego serca i serdecznie gratulujemy!!!
Opracowały: E.Sterlingow, J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 16.05.2015

KOLEJNY SUKCES NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dnia 27.04.2015r. Pani Dyrektor – Krystyna Kojło wraz z członkami Zespołu ds. Promocji Zdrowia – Renatą Bartoszewicz, Barbarą Markiewicz i Taisą Romaniuk uczestniczyły w IV Konferencji Szkół Promujących Zdrowie. Głównym przesłaniem konferencji było: "Szkoła promująca zdrowie to szkoła bezpieczna i przyjazna". W ramach konferencji odbyło się szereg wykładów na ten temat, a placówki, które spełniły założone kryteria i opracowały raporty, otrzymały certyfikaty. Nasze przedszkole również znalazło się w gronie tych nielicznych. Jest to nasz drugi certyfikat "Szkoła promująca zdrowie" na kolejne 3 lata. Niektóre placówki przygotowały również stoiska ze zdrową żywnością do degustacji. Nasze przedszkole również zaprezentowało kilka potraw przygotowywanych w przedszkolu z dziećmi oraz jako posiłki podawane przez kuchnię. Pragniemy się pochwalić, iż nasze stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy Paniom Dyrektorkom, Członkom Zespołu ds. Promocji Zdrowia oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością oraz działania na rzecz promocji zdrowia w placówce. Koordynator ds. Promocji Zdrowia: B. Markiewicz
A oto kilka przepisów na potrawy z naszego stoiska:
CIASTECZKA OWSIANE Z SEZAMEM
250 g masła w temperaturze pokojowej, ž szklanki cukru, 1 cukier waniliowy, 1 jajko, 1 szklanka mąki pszennej, ½ łyżeczki sody, szczypta soli, 2 ½ szklanki płatków owsianych, ½ szklanki rodzynek, ½ szklanki sezamu
Przygotowanie:
1. Mąkę wymieszać z sodą i solą
2. Masło + cukier+ cukier waniliowy ; ucierać.
3. Dodać jajko i jeszcze ucierać.
4. Dodać pozostałe składniki; wymieszać.
5. Z ciasta formować kulki, układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczać ( zachować odstępy).
6. Piec w piekarniku z termoobiegiem 20 minut w temperaturze około 180o C.
POSTNY SMALCZYK
1 kostka margaryny "Planta", ½ szklanki oliwy z oliwek, 3 łyżki ziaren słonecznika, 3 łyżki ziaren lnu, 3 łyżki ziaren siemia lnianego,3 łyżki granulatu sojowego, 1 duża cebula, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie:
1. Cebulę i czosnek drobno kroimy i szklimy na oliwie z oliwek.
2. Dodajemy margarynę "Planta" i uprażone nasiona (słonecznika, lnu, siemia lnianego i granulatu sojowego).
3. Mieszamy z tłuszczem i doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem (dużo majeranku).
PASZTET Z SELERA
1 kg selera obranego, 4 marchewki, 4 cebule, 1 kostka masła, 3 – 4 jajka, 2 – 3 łyżki mąki ziemniaczanej, ž szklanki bułki tartej.
Przygotowanie:
1. Seler, marchewki, cebulę starkować.
2. Dodać masło i dusić około 40 minut.
3. Wszystko przestudzić i dodać jajka, mąkę ziemniaczaną i bułkę tartą, wymieszać.
4. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
CIASTO "LEŚNY MECH"
450 g mrożonego szpinaku (rozdrobnionego, nie w liściach), 1i 1/3 szklanki cukru, 1i 1/3szklanki oleju, 3 jajka, 2 szklanki mąki krupczatki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 30 ml. śmietany kremówki (30%), 2 śmietan-fixy, cukier wanilinowy, owoce granatu do ozdoby.
Przygotowanie:
1. Szpinak rozmrozić i dokładnie odsączyć z wody.
2. Miksować jajka z cukrem, powoli wlewać ojej ciągle mieszając.
3. Wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Po połączeniu całej masy dodać
szpinak i dokładnie wymieszać łyżką.
4. Wlać ciasto do formy, piec ok. 1 godz. do "suchego patyczka" w temp. 180 C.
5. Po wystudzeniu obciąć nożem wierzch ciasta, i rozdrobnić je na talerzyku.
6. Ubić śmietanę, dodając pod koniec śmietan-fixy z cukrem wanilinowym i odrobiną cukru
pudru (do smaku).
7. Na ciasto wyłożyć bitą śmietanę, posypać okruszkami ciasta i obłożyć owocami granatu
leciutko dociskając je dłonią.06.05.2015

WARSZTATY O WODZIE W GRUPIE V

28 kwietnia dzieci z grupy V naszego przedszkola wzięły udział w warsztatach „O Wodzie” prowadzonych przez trenerów warsztatów ekologicznych w ramach Projektu „Kajakowy Patrol Świętego Franciszka II” (działania projektowe skierowane są do różnych grup: do dzieci i młodzieży, aby już od małego uczyć pozytywnych, ekologicznych zachowań). Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajki o Rybce Lucjuszu i realizowanej przez niego kampanii „Nie pływam w śmieciach”. Spotkały się także z maskotką Lucjusza i wzięły udział w „wodnej” zabawie. Podczas burzy mózgów przedszkolaki podały wiele przykładów dotyczących wykorzystania wody w codziennym życiu. Dowiedziały się także jaki wpływ na organizmy wodne ma zanieczyszczenie środowiska. Z zaciekawieniem obserwowały wykonywane przez prowadzące doświadczenie badania wody. Patrzyły jak zmienia się kolor badanych próbek oraz dowiedziały się co jest tego przyczyną. Na pamiątkę spotkania wykonały kolorowankę Lucjusza. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał upominek projektowy od prowadzących.Przygotowała: Małgorzata Saadoon 03.05.2015

MAŁE GWIAZDY TAŃCZĄ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, który przypada 29 kwietnia, w Przedszkolu Nr 5 odbyła się impreza wewnątrzprzedszkolna pod hasłem: ,,Małe gwiazdy tańczą”. Spotkanie uroczyście rozpoczął taniec-polonez w wykonaniu nauczycielek z grup: VI,VII,VIII,IX,X filii naszego przedszkola. Impreza miała charakter turnieju tanecznego, w którym dzieci z poszczególnych grup prezentowały dowolny taniec. Przygotowując wystąpienia artystyczne nauczycielki starały się zadbać o różnorodność stylów i rodzajów tańca, tak aby w jak największej mierze wzbogacić wiedzę i umiejętności artystyczne każdego dziecka. Prezentacje dzieci oceniane były przez jurorów, którymi byli pani dyrektor przedszkola mgr Krystyna Kojło oraz tata Florki z gr. VII pan Michał oraz Amelki z gr. VI pan Mateusz. Jurorzy okazali się być bardzo życzliwi, sprawiedliwie przyznając wszystkim uczestnikom maksymalne oceny – po 10 punktów.
Podsumowując poszczególne prezentacje oraz cały turniej pani dyrektor podkreśliła, iż jurorzy doceniają wysiłki i starania wszystkich dzieci a maksymalne noty i punktacja ma być zachętą do podejmowania oprócz tańca wszelkich form aktywności ruchowej. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy a wszyscy uczestnicy turnieju odtańczyli wspólny taniec w rytmie disco. Organizatorki imprezy serdecznie dziękują dzieciom oraz ich nauczycielkom za piękne przygotowanie tańców a dyrekcji oraz rodzicom za włączenie się w organizację imprezy. Mamy nadzieję, iż od dziś będziemy tańczyć nie tylko okazjonalnie, ale również przez cały, cały rok!
Zorganizowały i poprowadziły: A. Kot ,J. Suchodoła,R. Bartoszewicz, S. Filinowicz. 30.04.2015

SPRZĄTAMY LAS - PRZEDSZKOLNA AKCJA EKOLOGICZNA

„ Duszki, duszki, duszki leśne,
wstały dzisiaj bardzo wcześnie,
i ziewając raz po raz,
zaczynają sprzątać las”.

Przedszkolaki z grup: II, III, IV, V postanowiły wziąć przykład z literackich postaci i w realu sprzątały las biorąc udział w przedszkolnej akcji ekologicznej podczas obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015 objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Do współpracy zaprosiliśmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które zabezpieczyło nas w rękawice dla każdego dziecka i worki na śmieci. Dzieci pamiętały o konieczności segregowania śmieci do poszczególnych worków, które po zakończeniu sprzątania były zabrane ze skraju lasu przez pracowników PUK. Dzięki osobistemu udziałowi w tym przedsięwzięciu dzieci poznały zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi - wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Trud, jaki włożyły przedszkolaki w oczyszczanie niewielkiej części Puszczy Białowieskiej uzmysłowił im, że od ludzi zależy „zdrowie” lasu.
Przygotowały: Alina Lipczyńska i Małgorzata Saadoon.30.04.2015

HAPPENING Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

W dniu 22.04.2015r. dzieci ze wszystkich grup budynku głównego naszego przedszkola wzięły udział w Happeningu z okazji Światowego Dnia Ziemi. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi mieszkańców Hajnówki na potrzebę dbania o środowisko naturalne poprzez oszczędzanie energii, wody, segregację śmieci i odzyskiwanie surowców wtórnych, a także na zrównoważony transport. W tej promocyjno- ekologicznej akcji dzieci przemaszerowały głównymi ulicami miasta. Akcja wiązała się z przygotowaniem transparentów, plakatów, plakietek i ulotek propagujących poszanowanie środowiska przyrodniczego.
W trakcie przemarszu dzieci z poszczególnych grup wykrzykiwały hasła ekologiczne, a także wręczały napotkanym przechodniom ulotki, zachęcały do ich przeczytania i przyłączenia się do akcji dbania o naszą planetę. Happening cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zamierzony cel akcji został osiągnięty. Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk 30.04.2015

BAL Z RYBKĄ MINI MINI W GRUPACH VIII, IX i X

Miła rybko Mini Mini przypłyń do nas w odwiedziny!
Serdecznie Cię zapraszamy i na Ciebie już czekamy

Rybka Mini Mini dobrze wie, ze przedszkolaki z grup VIII, IX i X to prawdziwi Przyjaciele Przyrody, którzy doskonale wiedzą, jak dbać m.in. o zasoby wodne naszej Planety. Rybka zaprosiła więc dzieci na wspaniały bal, którego początkiem było wysłuchanie opowiadania na temat jednej z niezwykłych przygód naszej małej bohaterki. Radosne zabawy taneczne przeplatane były konkurencjami sportowymi np. przeciąganiem liny, które wywołało wiele radości na twarzach naszych małych sportowców. Dzieci miały też możliwość usystematyzować i wzbogacić swoją wiedzę na temat sposobów ochrony wody. Mamy nadzieję, że Bal z Rybką Mini Mini pozostawił w pamięci przedszkolaków same miłe wspomnienia:) Opracowały: B.Dmitruk, D.Jurczuk, L.Stawarz, J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 30.04.2015

Początkowy Audyt Przedszkolny- Materia Baterii

W kwietniu 2015r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w przedszkolnym audycie, którego przeprowadzenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie Materia Baterii. Projekt ten ma na celu podnoszenie świadomości i zwiększanie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii oraz akumulatorów, a także na temat korzyści związanych z ograniczaniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów. Projekt ma na celu promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich dotyczących: użytkowania, recyklingu i utylizowania zużytych baterii i akumulatorów oraz ograniczenia powstawania zużytych baterii i szukaniu alternatyw dla baterii jednorazowych.
Audyt, który przeprowadzono w przedszkolu miał na celu określenie poziomu wiedzy dzieci na temat działań dotyczących określonego tematu. Został tak stworzony, aby dzieci mogły go przeprowadzić samodzielnie przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Dzieci odpowiadały na przygotowane pytania a nauczycielki czuwały nad tym, aby odpowiedzi były zgodne z prawdą i wiedzą dzieci. Wyniki audytu ujawniły kilka odpowiedzi negatywnych. Przez kolejne miesiące dzieci będą pogłębiały swą wiedzę na temat zużytych baterii i na pewno wyrównają braki w audycie końcowym. Przygotowała: I. Zaniewska- Ciep 25.04.2015

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

2 kwietnia dzieci z grupy I zaprosiły do sali pracowników przedszkola w celu obchodów Dnia Książki dla dzieci. Wśród zaproszonych gości była pani intendentka Halina P., pani kucharka Małgorzata J., pani woźna Anna H., pan woźny Mikołaj P. Dorośli przeczytali dzieciom bajkę o przygodach kota Filemona i Bonifacego. Przybliżyli wizerunki głównych bohaterów za pomocą ilustracji zamieszczonych w książce, wspominając o tym, iż kiedyś ta bajka była transmitowana w telewizji i wszystkie dzieci ją oglądały. Trzylatki opowiedziały gościom o swoich ulubionych bajkach, które czytają im rodzice. Wśród nich znalazły się takie pozycje jak: „ Kopciuszek”, „ Czerwony Kapturek”, „ Calineczka”, „ Królowa Śniegu”, i inne. Nauczycielka wspomniała, iż niektóre z wymienionych przez dzieci pozycji to baśnie Hansa C. Andersena- duńskiego bajkopisarza, który urodził się właśnie 02 kwietnia a w rocznicę jego urodzin obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Spotkanie miało na celu promowanie literatury pięknej. Poprzez stwarzanie okazji do obcowania z literaturą przez głośne czytanie dziecko rozwija język, pamięć i wyobraźnię; uczy się myślenia, poprawia koncentrację; wzmacnia poczucie własnej wartości i poszerza wiedzę ogólną. Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie i czas poświęcony trzylatkom. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 25.04.2015

,,ŻEGNAJ MARZANO, ZIMOWA PANNO’’

23.03. dzieci z grupy VI i VII FILII Przedszkola Nr 5 uczestniczyły we wspólnej imprezie, na której pożegnały starą oraz powitały nową porę roku ,,wiosnę’’.
Tradycyjne pożegnanie zimy miało charakter ekologiczny, ponieważ nauczycielki odeszły od tradycyjnego zwyczaju topienia czy też palenia kukły Marzanny. Zaproponowały dzieciom wspólną zabawę z postaciami Marzanny oraz pani Wiosny. Zastosowanie metody dramy pozwoliło 3- letnim dzieciom w sposób obrazowy a nie abstrakcyjny zrozumieć pojęcia upływającego czasu i następujących po sobie kolejno pór roku.
Na początku Marzanna bawiła się z dziećmi, po czym została przępędzona a na jej miejsce została zaproszona pani Wiosna, która przygotowała dzieciom wiele atrakcyjnych niespodzianek. Na pożegnanie zaś wręczyła każdemu dziecku ,,coś zielonego’’.
Nauczycielki grup serdecznie dziękują rodzicom za przygotowanie dzieci do imprezy.
Dzieci niczym zielone żabki poprzez zabawę wzbogacały swoją wiedzę i mamy nadzieję, że z niecierpliwością będą znów oczekiwały na Marzannę.Opracowały i przeprowadziły: R. Bartoszewicz, S. Filinowicz, A. Kot, J. Sychodoła 25.04.2015

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z PANEM TOMASZEM SAMOJLIKIEM

15 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci z III, IV i V grupy naszego przedszkola na spotkanie z autorem i rysownikiem książek oraz komiksów, Panem Tomaszem Samojlikiem. Pan Tomasz to miłośnik przyrody, który na co dzień pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W swojej twórczości literackiej i plastycznej przekazuje wiedzę o zwierzętach zamieszkujących Puszczę Białowieską. Jest autorem serii książek dla dzieci o żubrze Pompiku (jak się okazało znają ją już prawie wszyscy przedszkolacy). Z wielkim zaangażowaniem i właściwą sobie pasją opowiadał o swojej twórczości prezentując przy tym swoje prace. Dzieci poznały niesamowite zwyczaje zwierząt, o których Pan Tomasz pisze w swoich książkach: wydr, wilków, ryjówek i żubrów. Miały też niepowtarzalną okazję obejrzeć pilotażowy odcinek serialu animowanego o żubrze Pomniku, który będziemy mogli oglądać już na wakacjach, na kanale TVP ABC. Niedługo też odbędzie się premiera słuchowiska na podstawie książki „Ryjówka przeznaczenia”.
Na koniec spotkania dzieci zadawały pisarzowi mnóstwo pytań. Pytały o to, jak powstają okładki do książek, rysunki, o jakich zwierzętach jeszcze powstaną książki. Pan Tomasz z wielkim entuzjazmem odpowiedział na wszystkie pytania.
Spotkanie było bardzo ciekawe, a co najważniejsze rozpaliło wyobraźnię naszych dzieci. Na pewno będziemy chętnie sięgać po następne pozycje książkowe Pana Tomasza Samojlika.
Serdeczne podziękowania kierujemy do organizatora spotkania, do dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oby było więcej okazji do takich spotkań dla naszych dzieci.Przygotowały nauczycielki z grupy V, IV i III 25.04.2015

MARZEC W GRUPIE IX

W marcu pięciolatki z grupy IX spotkało wiele niezapomnianych zdarzeń.
Podczas zajęć z udziałem rodziców odbyły się zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej przeprowadzone przez panią Renatę Bartoszewicz, a następnie warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej, podczas których powstały wspaniałe świąteczne dekoracje z wydmuszek.
Pięciolatki wraz z kolegami i koleżankami z grup VIII i X wzięły również udział w dwóch uroczystościach: Powitaniu Wiosny oraz Balu z Rybką Mini Mini. Obu uroczystościom towarzyszyła radosna atmosfera, wiele zabaw tanecznych oraz ćwiczących zwinność, szybkość i siłę konkurencji sportowych.
Dzieci z grupy IX miały też możliwość poznania zakresu działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce biorąc udział w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków. Z pewnością wzbogaciły dzięki temu swoją wiedzę i dowiedziały się wielu interesujących rzeczy na temat działania przedsiębiorstwa.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w zajęciach otwartych, pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za umożliwienie zwiedzania i oprowadzenie nas po Oczyszczalni oraz naszej Wolontariuszce, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce, Izabeli Wasilczyk, za wcielenie się w rolę Wiosny podczas uroczystości. Przygotowały: J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 25.04.2015

WIOSENKA – ZIELONA PANIENKA – W GRUPACH VIII, IX i X


Mała Wiosna ma zieloną sukienkę.
Mała Wiosna trzyma tatę za rękę.
Tata ma na imię Rok, śledzi córki każdy krok.
A Wiosna biega po łące. A Wiosna biega po lesie.
W swojej malutkiej rączce magiczną różdżkę niesie.
Gdy różdżką dotknie ziemi – zakwitną pierwsze kwiaty.
Gdy Wiosna spojrzy w niebo – leci motyl skrzydlaty.
A kiedy Wiosenka śpiewa, ptaki też dają koncert.
Gdy wzniesie dłonie do nieba – zza chmur uśmiecha się słońce.
Lecz na dzisiaj już koniec biegania, czas ułożyć Wiosenkę do spania.
Tata Rok bierze córkę za rękę i odchodzą nucąc piękną piosenkę…
Zofia Owsieniuk
Do przedszkola przyszła Wiosna. Zielona, ukwiecona i radosna, jak przystało na tak piękną, niosącą wiele nowych nadziei, porę roku. Powitały ją przedszkolaki z grup VIII, IX i X. A wszystkie ubrane w ulubiony kolor Wiosny – na zielono. Wiosenka przeczytała dzieciom piękny wiersz o swoim przyjściu, a w zamian przedszkolaki zaprezentowały jej montaże słowno – muzyczne o tematyce wiosennej. Były wspólne zabawy tanecznych z zielonymi balonikami, z zielonymi bibułkami oraz konkurencje sportowe, podczas których m.in. dzieci przechodziły przez zielony tunel aby wkroczyć do Wiosennej Krainy. To był wspaniały Zielony Dzień!
Serdeczne podziękowania kierujemy do naszej wolontariuszki, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce, Izabeli Wasilczyk, za wspaniałe wcielenie się w rolę Pani Wiosny:) Opracowały: D.Jurczuk, B.Dmitruk, B.Markiewicz, L.Stawarz, , J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 25.04.2015

Pisanki, kraszanki - jajka wielkanocne z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

 

03 kwietnia przedszkolaki z grupy VI gościły u siebie Panią Ludmiłę Karpiuk - mamę Eliasza, która jest znanym twórcą ludowym. Pani Ludmiła pokazała dzieciom wiele wykonanych przez siebie pisanek, opowiadając przy tym bardzo ciekawie o tradycjach wielkanocnych, pisankach i technikach ich zdobienia. Następnie każdy mógł pomalować wspólnie z Panią Ludmiłą swoje jajeczko, wykorzystując technikę barwienia w "cebulniku". Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele wrażeń i radości. Bardzo dziękujemy Pani Ludmile za poświęcony czas oraz przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Przygotowały: Sylwia Filinowicz, Renata Bartoszewicz 23.04.2015

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce ogłasza II WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PT. „ MALOWANA POEZJA RODZINNA czyli RODZICE CZYTAJĄ – DZIECI MALUJĄ I RECYTUJĄ” (pobierz plik doc)

D R O G I R O D Z I C U !!!
Czy lubisz czytać swojemu dziecku?
Czy chcesz rozwijać jego zainteresowania i pasje?
J E Ś L I T A K, T O …
Przeczytaj dziecku wiersz o zwierzętach.
Zachęć je do wykonania pracy plastycznej ilustrującej przeczytany wiersz. Format pracy A4 lub A3, technika dowolna płaska.
Podpisz pracę: imię i nazwisko Twojego dziecka, wiek, grupa.
Przynieś jedną pracę wraz z kartą zgłoszenia nauczycielkom grupy Twojego dziecka do dnia 30 kwietnia 2015r .
Naucz dziecko wiersza, który zilustrowało.
Przegląd i wystawa prac odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w dniu 5 maja o godz.17.00. Zapraszamy dzieci z rodzicami.
 W Przeglądzie mogą brać udział dzieci w wieku 2 - 6 lat.
 Przegląd nie ma charakteru konkursu. Uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w formie Dyplomu i symboliczny upominek.
 Szczegóły na stronie przedszkola: http://www.przedszkole5.fc.pl/
Z A P R A S Z A M Y S E R D E C Z N I E !!!
Organizatorki: E.Sterlingow, J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 23.04.2015

W KRAINIE BAŚNI ANDERSENA-spotkanie czytelnicze w Przedszkolu Nr 5 z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Witam cię kartek szelestem,
Tytułem na pierwszej stronie,
witam!
Bo po to przecież jestem,
Żebyś mnie ujął w dłonie
I czytał!
To jak bardzo ważne jest czytanie książek już najmłodszym dzieciom wiedzą na pewno wszyscy. Przypomina o tym kampania “Cała Polska czyta dzieciom”, która to na szeroką skalę propaguje czytanie w przedszkolach, szkołach, bibliotekach itp. przez znane osoby, a także w domach przez rodziców. W naszym przedszkolu również czytamy dzieciom i organizujemy szereg imprez czytelniczych.
W dniu 31 marca br. zorganizowaliśmy spotkanie czytelnicze z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, który rokrocznie obchodzony jest 2 kwietnia na pamiątkę urodzin największego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. W spotkaniu wzięły udział dzieci 3,4- letnie z grupy VI, VII i VIII wraz z wychowawcami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Alla Gryc Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Hajnówce, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, Pan Jarosław Grygoruk Sekretarz Miasta Hajnówka oraz Pani Marta Domin Pracownik Aresztu Śledczego w Hajnówce.
Do zaczarowanego świata baśni wprowadziły nas dzieci z grupy VI piosenką „Baj, baj bajeczko, oraz dzieci z grupy VII tańcem z apaszkami do piosenki „Baśnie”. Zaproszeni goście przeczytali dzieciom baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”, której dzieci wysłuchały z ogromnym zainteresowaniem. Dzieci z grupy VIII w podziękowaniu za ciekawą interpretację utworu zaprezentowały wszystkim zebranym „Polkę-kłaniankę” i wręczyły gościom laurki z podziękowaniem.
Spotkanie miało na celu promowanie głośnego czytania literatury wśród najmłodszych oraz uświadomienie dorosłym, jak ważne dla dzieci jest poznanie świata książek, które mają pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka, wspierając jego rozwój intelektualny i emocjonalny, rozwijając pamięć i wyobraźnię.
Dziękujemy serdecznie naszym gościom, że pomimo licznych obowiązków przybyli do naszego przedszkola i poświęcili swój cenny czas na czytanie dzieciom.A. Kot, J. Suchodoła, R. Bartoszewicz, S. Filinowicz, B. Dmitruk, D. Jurczuk, E. Sterlingow 15.04.2015

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD LOGOPEDYCZNY pt."WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”

27 marca w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce odbył się I Międzyprzedzszkolny Przegląd Logopedyczny pt. „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”. W przeglądzie wzięło udział trzydzieścioro dzieci z hajnowskich przedszkoli w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat. Przegląd skierowany był do dzieci z zaburzona komunikacją językową, objętych terapią logopedyczną w roku szkolnym 2014/15. Celem przeglądu było umożliwienie dzieciom z zaburzoną komunikacją językową występu scenicznego, motywowanie do ćwiczeń logopedycznych, propagowanie poprawnej polszczyzny oraz integracja dzieci, ich rodziców oraz logopedów i nauczycieli.
Przegląd spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem i akceptacją rodziców, nauczycieli i logopedów. Świadczy o tym duża liczba chętnych i fakt, iż hol naszego przedszkola został po brzegi wypełniony widownią, którą tworzyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo dzieci, logopedzi i nauczyciele. Dzieci, które wzięły udział w przeglądzie wykonały wcześniej prace plastyczne do mówionego wiersza. Piękne i ciekawe prace były doskonałą ilustracją przedstawianych w wierszach treści. Została z nich stworzona wystawa, która towarzyszyła przeglądowi. Przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie recytując wiersze takich autorów jak: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Katarzyna Szoplik, Anna Chrzanowska, Małgorzata Strzałkowska, Julian Tuwim, Danuta Wawiłow i inni. Wszyscy uczestnicy, oprócz gromkich braw, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczyła dzieciom Pani dyrektor Krystyna Kojło. Wspólna fotografia zwieńczyła to logopedyczne wydarzenie. Pragniemy podziękować Urzędowi Miasta w Hajnówce, oraz Księgarni „Milena” w Hajnówce za wsparcie rzeczowe, dzięki któremu każde dziecko mogło być uhonorowane upominkiem za swój występ. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dziadkom, logopedom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do przeglądu i za wspieranie ich w tak trudnym zadaniu jakim jest codzienna praca nad prawidłową komunikacja i wymową . Przygotowała: Logopeda Elżbieta Sterlingow 15.04.2015

WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE DLA RODZICÓW I DZIECI

W PRZEDSZKOLU NR 5

31 marca odbyły się w Przedszkolu nr 5, w grupie V Wielkanocne Warsztaty Plastyczne dla rodziców i dzieci tej grupy oraz chętnych nauczycieli przedszkola. Na zajęciach tych wykorzystano elementy metody edukacji poprzez ruch Doroty Dziamskiej. Dzieci wykonały ćwiczenie graficzne do muzyki poważnej, prawą i lewa ręką jednocześnie, które stało się podstawą twórczej pracy dzieci i ich rodziców w dalszej części warsztatów. Za sprawą kilku przemyślanych kresek kredką prace graficzne zamieniły się w wielkanocne baby. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych materiałów i stworzenia wielkanocnych obrazków z babą wielkanocną w roli głównej techniką origami . Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością, inwencją twórczą i chęcią do podejmowania nowych wyzwań. Powstały przepiękne, bogate w wielkanocne symbole prace, które teraz stanowią świąteczną dekorację naszego przedszkola.
Miła atmosfera, brak pośpiechu, bliski kontakt dzieci z rodzicami i nauczycielkami sprawiły, że wspólnie spędzony czas minął stanowczo za szybko…
Wszystkim obecnym na warsztatach rodzicom i dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych! Przygotowały: Małgorzata Saadoon i Anna Sacharczuk 08.04.2015

Dzieciństwo bez próchnicy

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „ Dzieciństwo bez próchnicy”. Odwiedził nas lekarz stomatolog Arkadiusz Lewkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podczas spotkania z rodzicami i nauczycielami uświadomił dorosłym, iż to oni są pierwszymi nauczycielami higieny jamy ustnej swych pociech. Zwrócił uwagę na próchnicę wczesnego dzieciństwa, higienę zębów mlecznych i stałych. Tłumaczył, iż skuteczna profilaktyka stomatologiczna jest uzależniona od wiedzy rodziców, opiekunów oraz współpracy z lekarzem dentystą i pediatrą. Ważne jest odżywianie się matki w trakcie ciąży, albowiem zawiązki zębów zaczynają kształtować się już w okresie płodowym a ich rozwój i mineralizacja trwa jeszcze przez wiele lat. Dieta przyszłej matki powinna zawierać białka, sole mineralne a zwłaszcza wapń, fosforany i witaminy A, C i D. Ograniczenie spożycia cukrów prostych może przyczynić się do zmniejszenia podatności zębów dziecka na próchnicę. Natomiast w planowaniu diety małego dziecka może pomóc tzw. kalendarz cukrowy, który pozwala kontrolować częstość spożywania pokarmów szkodliwych dla zdrowia zębów. Rodzice powinni zwracać uwagę na skład wyrobów spożywczych ze względu na cukry ukryte w wielu przemysłowo produkowanych napojach, deserach i przekąskach. Po spotkaniu z rodzicami, doktor spotkał się kolejno ze wszystkimi dziećmi z grup wiekowych, gdzie zainteresował dzieci higieną jamy ustnej. Wykorzystując pomoce opisał sposób prawidłowego nanoszenia pasty na szczoteczkę, szczotkowania zębów i ich płukania. Tłumaczył, iż szczotkowanie może być zabawą a nie przykrym obowiązkiem. Podczas zabawy z wykorzystaniem ilustracji i obrazków, dzieci zgłębiły wiedzę na temat dbania o zęby. Na zakończenie spotkania przedszkolacy otrzymali zestawy szczoteczek i past do zębów oraz kalendarzyki przypominające o systematycznym szczotkowaniu zębów. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 29.03.2015

ŻEGNAMY ZIMĘ – WITAMY WIOSNĘ

Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej i trudnej zimy, to czas budzenia się do życia, czas zasiewów i czekania na plony. Ludzie wierzyli, że pewne obrzędy magiczne przyśpieszą jej nadejście. Jednym z tych obrzędów zachowanych do dzisiaj jest topienie marzanny. Zgodnie więc z tradycją 20 marca całym przedszkolem postanowiliśmy pożegnać zimę i przywitać długo oczekiwaną wiosnę. Niestety z przyczyn oczywistych nie mogliśmy utopić marzanny. Przemaszerowaliśmy barwnym pochodem ulicami miasta z marzanną na czele wykonaną przez grupę trzylatków. Następnie w przedszkolnym ogrodzie odbyło się uroczyste pożegnanie Zimy śpiewaną wspólnie przez dzieci przyśpiewką; Marzanno! Marzanno! Ty zimowa panno! Zimę tu żegnamy- wiosnę przywitamy! Ponieważ jesteśmy przedszkolem, które bardzo ceni sobie zachowania ekologiczne – nie spaliliśmy marzanny. Mamy nadzieję, że odwdzięczyła nam się za to i uciekła bardzo szybko do zimowej krainy, i że zima już nie wróci. Tym bardziej, że dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały się w typowo wiosennym repertuarze, którym zachęciły Wiosnę do tego, aby rozgościła się w naszym ogrodzie.Dziękujemy Państwu Seliwoniuk za pomoc w przygotowaniu marzanny. Przygotowały nauczycielki z grupy I, II, III, IV, V 25.03.2015

Poszukiwanie wiosny

Na kalendarzową wiosnę trzeba trochę poczekać, ale przedszkolaki z grupy I i III postanowiły poszukać pierwszych wiosennych oznak podczas wycieczki do lasu. Na wspólny spacer zaprosiły pana leśniczego Tomasza Olejnickiego pracującego w Nadleśnictwie Hajnówka. Leśniczy przywitał dzieci na skraju lasu i poprosił o przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących w lesie. Podczas wyprawy do lasu leśniczy pokazywał napotkane zwiastuny wiosny: jaskółcze ziele, wyłaniający się zawilec, nabrzmiałe pąki na gałęziach drzew. W oddali słychać było śpiew ptaków i pracującego na drzewie dzięcioła. Dzieci zainteresował także ubiór pana leśniczego, był inny od tego który dzieci widziały ostatnio na spotkaniu z leśnikiem w przedszkolu. Nasz gość poinformował nas, że jest to codzienny strój do pracy. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi za ciekawą lekcję poznawczą, podczas której dzieci miały okazję bezpośrednio obserwować przyrodę i zauważać zachodzące zmiany.Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 24.03.2015

Woda źródłem życia

Dnia 17 marca w Przedszkolu nr 5 w Hajnówce odbyła się uroczystość przedszkolna z okazji Światowego Dnia Wody. Na uroczystość została zaproszona pani Anna Karpiuk- Szumarska jako przedstawiciel Stacji Uzdatniania Wody w Hajnówce, która przeczytała dzieciom opowiadania pt. „ Woda źródłem życia”. Poprzez szereg zabaw integracyjnych dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych rozwijały zainteresowania przyrodnicze poprzez wykonywanie doświadczeń z wodą; rozwijały twórczą ekspresję słowną i ruchową. W czasie zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej naśladowały fale morskie podczas ciszy i sztormu; łapały rybki schowane pod chustą i nie pozwalały wypaść delfinkowi poza ocean. Wiele radości sprawiła im zabawa w poszukiwanie muszelek ukrytych na dnie piasku. Na zakończenie uroczystości padło pytanie: „ Co by było, gdyby na ziemi zabrakło wody?” Padło wiele odpowiedzi sprowadzających się do stwierdzenia: nie byłoby życia. Dzieci zrozumiały, iż woda to skarb, bez którego nie mogłoby istnieć życie na ziemi. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Lipczyńska, B. Sakowska, E. Parfieniuk, I. Zaniewska- Ciep 24.03.2015

Dobre, bo nasze

Podczas realizacji bloku tematycznego „ Zakładamy hodowlę roślin” trzylatki poznawały produkty żywnościowe będące źródłem witamin ( owoce, warzywa, nabiał, pieczywo wieloziarniste). Próbowały wiele produktów określając ich smak; przełamywały niechęć do niektórych potraw. Podsumowując zdobytą wiedzę i umiejętności, dzieci zaprosiły rodziców na warsztaty kulinarne, podczas których wykonywały zdrowe kanapki, przekąski i sałatki. Produkty znajdujące się na stole były celowo dobrane jako lokalne produkty żywnościowe. Wśród nich znajdował się nabiał z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce ( masło, sery, śmietana, jogurt); pieczywo z piekarni Podolszyńscy, świeże jaja z gospodarstwa agroturystycznego „ Kupała” oraz warzywa z przydomowych ogródków działkowych. Zdążyła także urosnąć rzeżucha i szczypior z przedszkolnego ogródka na parapecie. Po obejrzeniu wszystkich produktów, dzieci założyły fartuszki, umyły ręce i przystąpiły wraz z rodzicami do działania. Powstały piękne kolorowe kanapki, talerz z pokrojonymi warzywami oraz twarożek z białego sera i szczypioru. Zajęcia miały na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez zabawę oraz sytuacje aktywizujące myślenie; zachęcanie do kupowania i spożywania lokalnych produktów żywnościowych.
Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 24.03.2015

Zwinne stopy

12 marca odbyły się w grupie III zajęcia otwarte, na których rodzice wraz z dziećmi brali udział w zabawach kształtujących prawidłową postawę i zapobiegające płaskostopiu. Spotkanie miało na celu zapoznanie rodziców z prostymi ćwiczeniami wykonywanymi na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej będącymi jednocześnie ciekawą formą spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem. Ćwiczenia korekcyjne przeplatane były działaniami plastycznymi, ważna była umiejętność współpracy w zespole rodzic- dziecko, co dodatkowo wyzwalało pozytywne emocje podczas wspólnej zabawy. Wykorzystując krzesełka i szarfy, uczestnicy ćwiczyli mięśnie wysklepiające stóp wzmacniając przy tym mięśnie brzucha: „ Ptaszek”, „ Wielkie pranie”. Następnie dzieci obrysowywały stopy swym rodzicom a rodzice- dzieciom. Każdy porównywał wielkość swoich stóp a następnie wycinał ich kontur. Pani Ewa przygotowała dwa arkusze szarego papieru. Na jednym znajdował się naklejony dzbanek, na drugim drzewo z gołymi gałęziami. Wszyscy zaczęli się zastanawiać co zrobić z wyciętymi stopami. W końcu uzgodniono, że małe stopy dzieci będą pasowały jako liście na drzewo a stopy rodziców posłużą za kwiaty do dzbanka. Powstały piękne kompozycje wyzwalające twórczą ekspresję artystyczną. Spotkane zakończyło się zabawą z gazetami, podczas której najpierw trzeba było wykonać kulki z papieru, potem była „ Gazetowa bitwa” a na koniec wszyscy przyklejali papierowe kulki na przygotowaną drogę na szarym papierze. Każdy uczestnik musiał przejść po drodze opisując swoje wrażenia dotykowe. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pełną frekwencję, zaangażowanie i poświęcony czas. Przygotowały: A. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 24.03.2015

PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA… GRUP VIII, IX, X

Dookoła świata mknie samolot nasz.
Czekamy na Ciebie, wsiadaj póki czas!
Dookoła świata wybierz się wraz z nami,
świat jest taki piękny – chętnie go zwiedzamy.
A pani Przygoda wszędzie na nas czeka,
woła nas radośnie i macha z daleka.
Długo jej czekać nie dajmy,
w naszą podróż wyruszajmy!

W podróż dookoła świata wyruszyły dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnie z grup VIII, IX i X. Nie potrzebowaliśmy samolotu – nasza wyobraźnia przeniesie nas dokładnie tam, gdzie zechcemy… Podczas tej podróży odwiedziliśmy wspólnie zimne, pokryte śniegiem i lodem tereny podbiegunowe oraz kontrastujące z nimi piaszczyste, gorące pustynie Afryki i malownicze tereny Ameryki Południowej. Dzieci, choć znajdowały się tak daleko od omawianych miejsc, poznawały ich mieszkańców, ich wygląd, kulturę i obyczaje. Codzienne życie, które tak bardzo różni się od naszego. Chciałybyśmy, aby takie spotkania rozwinęły w naszych małych podróżnikach nie tylko ciekawość świata, ale także empatię, tolerancję, szacunek i akceptację dla odmienności. Organizatorki: Lucyna Stawarz, Julita Tokajuk, Zofia Owsieniuk 23.03.2015

DZIEŃ KOBIET W GRUPIE VI

Dnia 9 marca w grupie VI z okazji Dnia Kobiet, odbyło się spotkanie o charakterze integracyjnym pt ,,Dla Was kwiaty mamy – drogie koleżanki, ukochane mamy”. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy mamy i ciocie. Ten czas spędziliśmy na wspólnej i aktywnej zabawie. Na początku były tańce integracyjne w kręgu ,,Powitanie”, ,,Całuski”, ,,Podajmy sobie rączki”. Następnie zabawy z apaszkami według koncepcji C. Orffa. Kolejną atrakcją były konkurencje sportowe: ,,Przeciąganie liny”, ,,Tunel”. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał balon z ukrytą w nim słodką niespodzianką. Głównymi celami spotkania było: wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości aktywnie uczestnicząc w imprezie grupowej, kształtowanie postawy szacunku i akceptacji, integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego oraz odczuwanie radości ze wspólnie spędzonego czasu.Przygotowały i przeprowadziły: Filinowicz S., Bartoszewicz R. 20.03.2015

Ogródek na parapecie

Trzylatki z grupy I poznawały tajniki zakładania hodowli roślin. Odbyły wycieczkę do sklepu ogrodniczego, zakupiły tam ziemię, cebulę na szczypior, rzeżuchę, nasiona pomidorów i aksamitki. W przedszkolu przyglądały się, jak pani wsypuje ziemię do skrzynek i doniczek. Chętnie zagrabiały i wyrównywały podłoże pod nasiona. Potem siały rzeżuchę, pomidory; sadziły fasolę i cebulę. Zwracały uwagę na to, aby korzenie cebuli zakopywać w ziemi. Na koniec podlały swój własnoręcznie wykonany ogródek i obiecały codziennie dbać o niego. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, chętnie podejmowały się każdego działania, obserwowały, przyglądały się i opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z opieką nad roślinami w domu. Przez kolejne dni prowadziły obserwację rozwoju roślin w kąciku przyrody. Zauważyły wyschniętą ziemię po weekendzie i zrozumiały konieczność systematycznego podlewania roślin, pomoc w opiekowaniu się kącikiem przyrody.
Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 17.03.2015

DZIEŃ MĘŻCZYZN W PRZEDSZKOLU NR 5 –IMPREZA CZYTELNICZA

W ramach udziału w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” w naszym przedszkolu odbyła się kolejna impreza czytelnicza.
10 marca przypada Dzień Mężczyzn, była to doskonała okazja aby zaprosić do naszego przedszkola mężczyzn, którzy pełnią ważne funkcje publiczne w naszym mieście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, ppłk. Roman Paszko Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce, dr Tomasz Samojlik naukowiec i autor książek dla dzieci, Aspirant Piotr Gierłachowski, Jarosław Kot Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Mirosław Awksentiuk Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Mirosław Bugwin przedstawiciel Nadleśnictwa Hajnówka. Zebranych gości przywitała Pani Dyrektor Krystyna Kojło.
Spotkanie rozpoczął Pan dr Tomasz Samojlik, który przeczytał nam opowiadanie pt. „A sio!” ze swojej najnowszej piątej (jeszcze niepublikowanej) książki o Żubrzyku Pompiku. Zaproszeni Panowie zachęcali dzieci do czytania książek czytając im wiersze znanych polskich klasyków takich jak: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Aleksander Fredro, Adam Mickiewicz, Stanisław Jachowicz, Czesław Janczarski, Wiesław Musiałowski. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawej interpretacji utworów, a w podziękowaniu zaprezentowały gościom montaż słowno-muzyczny dotyczący Dnia Mężczyzn. Panowie zostali też obdarowani wspaniałymi krawatami zrobionymi przez dzieci. Natomiast dzieci dostały słodycze, piłkę, książeczki i płyty wydane w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Bajka 2014.
Imprezie czytelniczej towarzyszyła również wystawa książek dla dzieci napisana przez mężczyzn, która ma zachęcić rodziców i dzieci do wypożyczania i czytania książek.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym Panom za przybycie na spotkanie z dziećmi i zachęcanie ich do obcowania z książką, ponieważ w dzisiejszych czasach czytanie ma ogromne znaczenie, wszechstronnie je rozwija - emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny kapitał w każdym z tych aspektów jego osobowości, potencjału i charakteru. B. Markiewicz, L. Stawarz, J. Tokajuk, Z. Owsieniuk, E. Sterlingow 17.03.2015

,,KOCHANE KOBIETKI – NASZE MAMY’’

W dniu 09.03.2015r dzieci 3-letnie z grupy VII Przedszkola nr 5 w Hajnówce zaprosiły swoje mamy do przedszkola na uroczyste obchody z okazji Dnia Kobiet.
Przedszkolaki wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowały swoim ,,super kobietkom’’ czyli mamom szereg niespodzianek. Pierwszym prezentem była możliwość obserwacji zajęcia z wykorzystaniem elementów metody C. Orffa, w trakcie, którego dzieci koncertowały na samodzielnie wykonanych instrumentach, podróżując ,,zaczarowanym pociągiem’’ odwiedzały ,,stacje muzyczne’’. Następnie odbyła się ,,mini akademia’’ poświęcona marcowemu świętu. Na zakończenie zaś tata Gabrysia zaprosił wszystkie ,,kobietki’’ so stołu i serwował słodki poczęstunek. Sto lat wszystkim paniom obecnym i nieobecnym na uroczystości życzą nauczycielki grupy:A. Kot, J. Suchodoła 16.03.2015

SPOTKANIA Z LEŚNIKAMI W GRUPIE V

Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący. Dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszeń, wzbudza zainteresowanie i podziw. Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków bezpośredniego kontaktu z nią zapewnia dziecku harmonijny rozwój. Dlatego należy dostarczać dzieciom możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami, ale także organizować spotkania dzieci z ludźmi, którzy wiedzą o niej prawie wszystko.
Nasze przedszkole od lat współpracuje z Nadleśnictwem Browsk w Gruszkach i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży. W ramach tej współpracy regularnie gościmy u nas w przedszkolu, na zajęciach z dziećmi przedstawicieli tych instytucji. Jesienią odwiedziła nas Pani Urszula Olejnicka, która w sposób bardzo ciekawy opowiedziała dzieciom o przygotowaniach zwierząt do zimy, o tym jak zwierzęta przystosowują się do nowych warunków atmosferycznych i jak sobie radzą. Przedszkolaki dowiedziały się również o sposobach dokarmiania zwierząt w czasie zimy. Każde zajęcie Pani Urszuli wzbogacane jest ciekawymi pomocami dydaktycznymi i każde kończy się niespodzianką- upominkiem dla wszystkich dzieci. W lutym gościliśmy leśników z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Białowieży- Panią Hannę Schmidt i Pana Marka Świcia. Zajęcia przez nich prowadzone poświęcone były ssakom. Dzieci utrwaliły sobie nazwy różnych gatunków zwierząt (ssaki, ptaki, płazy, gady, ryby, owady), poprzez ciekawe zabawy nauczyły się je rozpoznawać. Poznały cechy charakterystyczne ssaków i dzięki prezentacji multimedialnej dowiedziały się, które ze zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską należą do tego gatunku. Serdecznie dziękujemy wszystkim leśnikom odwiedzającym naszych przedszkolaków za bardzo ciekawe lekcje przyrody i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Przygotowała: Małgorzata Saadoon 10.03.2015

LICYTACJA LALECZEK UNICEF

25 lutego w naszym przedszkolu odbyła się Wielka Aukcja Lalek powstałych w ramach światowego projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Projekt ten jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem dotyczący epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. Przyłączając się do akcji chcieliśmy uświadomić dzieciom i ich rodzicom, że dzięki ich zaangażowaniu można ratować życie dzieci. Udowodniliśmy także, że pomaganie jest nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.
W ramach projektu dzieci, ich rodzice, dziadkowie a nawet ciocie własnoręcznie uszyli aż 46 uroczych i jedynych w swoim rodzaju szmacianych laleczek. Każda lalka otrzymała swoją własną tożsamość: akt urodzenia z imieniem oraz miejscem i datą urodzenia. Twórcy wykazali się kreatywnością, zdolnościami i wielkim sercem, ponieważ pracowali charytatywnie. Powstały prawdziwe dzieła sztuki. Każda laleczka jest wyjątkowa i każda niesie wielką nadzieję. Nadzieję na lepszą przyszłość dzieci, które potrzebują naszej pomocy.
Na aukcję przybyli głównie rodzice, dziadkowie a także zainteresowane wykupieniem własnej lalki dzieci. Przed najważniejszą częścią spotkania wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć prezentację ukazującą sytuację dzieci w Sudanie Południowym, a także wysłuchali wiersza, który Zofia Owsieniuk – nauczyciel naszego przedszkola stworzyła specjalnie na tę okoliczność. Wyrecytowała go pięknie Aleksandra Szerenos z grupy IX naszego przedszkola. Licytację poprowadził w sposób bardzo profesjonalny Pan Zbigniew Budzyński. Cena wywoławcza zgodnie z regulaminem aukcji wyniosła 10 zł za lalkę. To minimalna kwota darowizny, która umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.
Przebieg aukcji, a zwłaszcza jej wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i dał dowód na to, że jesteśmy społecznością przedszkolną z „Wielkim Sercem”. O niektóre lalki toczono ostrą „walkę”, ceny dochodziły nawet do 100 zł. Sprzedaliśmy wszystkie! Zebraliśmy łącznie 1740 złotych !!! Pieniądze te zostały przesłane na konto UNICEF – organizacji humanitarnej, która zakupi za nie szczepionki ratujące życie dzieciom w Sudanie Południowym.
Wszystkie dzieci, które przyniosły do przedszkola lalki uszyte przez członków swoich rodzin otrzymały 24 lutego z rąk Pani dyrektor Krystyny Kojło dyplomy, nagrody i upominki. Lalka Blanki Artemiuk i jej mamy wygrała w naszym konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Wyboru tego dokonało całe grono pedagogiczne naszego przedszkola. Lalka ta będzie reprezentować naszą placówkę w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę, który prowadzony będzie na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata między 10 a 16 marca 2015r. Wszystkich zachęcamy do głosowania na naszą reprezentantkę.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoje serce szyjąc laleczkę, oraz tym którzy „zaopiekowali” się lalkami w zamian za przekazanie darowizny. Państwa zaangażowanie i hojność uratowało życie 174 dzieci.
Szczególne podziękowania składamy Panu Zbigniewowi Budzyńskiemu, który pomógł nam w osiągnięciu tak spektakularnego sukcesu!
Dziękujemy również Państwu Elwirze i Wojciechowi Kuczko oraz Panu Andrzejowi Borowikowi za pomoc w organizacji aukcji. Przygotowały: M. Saadoon, A. Sacharczuk, A. Lipczyńska, J. Tokajuk, Z. Owsieniuk 28.02.2015

Urodziny żółwia

Podczas ostatniej wizyty nauczycieli z Niemiec w ramach wymiany doświadczeń omawiany był temat „ Aktywne słuchanie książek i jego wpływ na rozwój mowy dzieci” na podstawie książki „ Urodziny żółwia” Elizabeth Shaw.
Trzylatki z grupy I poznały bohaterów tej książki, podczas wspólnych zabaw i ilustrowanych opowiadań. Na początku nauczycielka przeczytała dzieciom książkę, wprowadzając ich w temat. Wspólne oglądanie ilustracji pozwoliło dzieciom na lepsze zapamiętanie treści opowiadania. Na kolejnych zajęciach dzieci poznały żółwika- maskotkę, która obchodziła swoje urodziny. Dzieci raz jeszcze usłyszały opowiadanie, tym razem w formie teatrzyku kukiełkowego. Najciekawsze okazało się rozpakowywanie prezentu od myszki, która przyszła ostatnia ale za to przyniosła to, na co czekał żółwik: sałatę. Kolejnym razem dzieci próbowały wraz z nauczycielką opowiedzieć kolejność zdarzeń metodą ilustrowanych opowiadań. Układały sylwety bohaterów według kolejności ich występowania.
Przygoda z książką „ Urodziny żółwika” na długo pozostanie w pamięci trzylatków. Dzieci poszerzyły słownictwo o nowe nazwy zwierząt: żółw, pelikan, słoń, nosorożec, lew i mysz. Poznały sposób poruszania się i odżywiania tych zwierząt. Odbyły wycieczkę do sklepu zoologicznego, gdzie obejrzały nie tylko żółwie, ale także rybki, chomiki, szynszyle, jaszczurki i rybki. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 22.02.2015

ZAOPIEKUJ SIĘ LALECZKĄ – URATUJ ŻYCIE DZIECKA!


Uszyłam laleczkę. Z gałganków jest cała.
Mamusia mi troszkę pomagała.
Ta lala jest urocza: z błyszczących guziczków ma oczy,
sukienkę taką, jak chciałam (materiał sama wybrałam)
i włosy z puszystej włóczki (babunia dała dla wnuczki).
Jest najpiękniejsza na świecie! Lecz nie wiem, czy Wy to wiecie,
że są na świecie kraje, gdzie dzieci nie mają takich pięknych lalek…
Ich mamy nie mają pieniążków na leki i nie ma tam wcale apteki!
Tatuś mi o tym powiedział, gdy w komputerze znów siedział.
Ja bardzo się zmartwiłam, do mamy przytuliłam,
szepnęłam jej na uszko: „Poradzisz coś na to, wróżko?”
Mama się uśmiechnęła i wzięła mnie za rękę,
a po chwili dla lali wymyślałam sukienkę.
Teraz, gdy tulę laleczkę (jest miękka jak poduszeczka)
też szepcę jej na uszko: „Czy będziesz czyjąś wróżką?”
A oczy lali się śmieją… Wiem, nazwę ją Nadzieją!
Niech niesie nadzieję tym biednym Dzieciom,
które mieszkają w dalekim świecie…
A gdy tych lal będzie wiele przyniosą Wielką Nadzieję!
Nadzieję i marzenia.
A wszystkie marzenia są przecież do spełnienia…
Zofia Owsieniuk
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?
Jak pokazać dzieciom, że pomaganie może być przyjemne?
Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy to wzięcia udziału w Wielkiej Aukcji Laleczek organizowanej przez Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi. W tym roku nasze przedszkole po raz pierwszy wzięło udział w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem dotyczący epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. Przyłączając się do akcji chcieliśmy uświadomić dzieciom i ich rodzicom, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Chcemy również pokazać, iż pomaganie może być przyjemne. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. W dwóch poprzednich edycjach akcji uczestniczyło ponad 1700 placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu całych społeczności lokalnych udało się pozyskać ponad 1,1 miliona złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone i Czadzie. Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci. W naszym przedszkolu w ramach projektu dzieci, ich rodzice i dziadkowie własnoręcznie uszyli aż 46 uroczych i jedynych w swoim rodzaju szmacianych laleczek. Każda laleczka otrzymała swoją własną tożsamość: akt urodzenia z imieniem oraz miejscem i datą urodzenia. Twórcy wykazali się kreatywnością, zdolnościami i wielkim sercem, ponieważ pracowali charytatywnie. Powstały prawdziwe dzieła sztuki. Każda laleczka jest wyjątkowa. I każda niesie nadzieję. Nadzieję na lepszą przyszłość dzieci, które potrzebują naszej pomocy… Laleczki zaprezentujemy podczas specjalnie zorganizowanej aukcji, która odbędzie się 25.02.2015r. o godz. 15.30 w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i inne osoby zainteresowane!
Każdy z Państwa i z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia…
Zebrane pieniądze zostaną przesłane na konto UNICEF – organizacji humanitarnej, która zakupi za nie szczepionki ratujące życie dzieciom w Sudanie Południowym.
W ramach projektu weźmiemy także udział w konkursie na „najbardziej oryginalną laleczkę”. Nagrodą w konkursie jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej i koncert zorganizowany w zwycięskiej szkole czy przedszkolu. Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu „Wszystkie Kolory Świata” i będzie trwał od 2 do 16 marca 2015r. Serdecznie zapraszamy do głosownia na laleczkę reprezentującą nasze przedszkole. Dzięki Państwa głosom w naszym mieście może odbyć się wyjątkowy koncert znanej i niezwykle lubianej przez dzieci artystki!
Rada Pedagogiczna naszego przedszkola wyłoniła lalkę zwycięską, która będzie reprezentować przedszkole na Facebooku oraz przyznała II, III miejsce i aż 10 wyróżnień. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie otrzymają dyplomy, nagrody i upominki. Już teraz wszystkie laleczki można obejrzeć w galerii zdjęć, jak również na specjalnie zorganizowanej wystawie w holu Przedszkola nr 5 przy ulicy M. Reja 2 już od 17.02.15r. Zapraszamy!
Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce 16.02.2015

UCZESTNICZYMY W PROGRAMIE SZKOŁY DLA EKOROZWOJU- POCZĄTKOWY AUDYT PRZEDSZKOLNY (pobierz plik)

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym już po raz piąty przystąpiło do realizacji Programu Szkoły dla Ekorozwoju i tym samym dąży do uzyskania Certyfikatu „Zielonej Flagi” na kolejny rok szkolny. „Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom i przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jedynym uprawnionym organem do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikaty są przyznawane przedszkolom i szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.
W styczniu 2015r. dzieci naszego przedszkola uczestniczyły w przedszkolnym audycie, którego przeprowadzenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Programie Szkoły dla Ekorozwoju. Celem audytu było określenie poziomu zgodności działań ekologicznych podejmowanych przez nasze przedszkole z normą audytową oraz wskazanie możliwych niezgodności. Audyt ekologiczny przedszkola został stworzony tak, aby dzieci mogły przeprowadzić go jedynie przy niewielkiej pomocy osób dorosłych, wspierane przez wychowawców mogły odpowiedzieć na większość zawartych w nim pytań. Nauczyciele czytali przedszkolakom pytania przygotowane przez Fundacje Partnerstwo dla Środowiska i czuwali nad tym, aby odpowiedzi były zgodne z prawdą i wiedzą dzieci. Wyniki audytu ujawniły sporo odpowiedzi negatywnych. Ale to tylko znak, że podejmujemy właśnie dobry krok, aby zmienić nasze otoczenie na bardziej przyjazne środowisku i dzieciom. Mamy kilka miesięcy na podjęcie działań wyrównujących braki. W czerwcu odbędzie się audyt końcowy – mamy nadzieję, że jego wyniki będą już lepsze.Wyniki audytu zostały wywieszone w „Kąciku Małych Ekoludków” na holu przedszkola, a także zamieszczamy je na stronie internetowej naszego przedszkola.Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk 16.02.2015

Jasełka i Dzień Babci i Dziadka w grupie V

Okres bożonarodzeniowy sprzyja utrwaleniu tradycji, zwyczajów świątecznych, a jednym z nich jest wystawianie Jasełek, czyli przedstawień o tematyce Narodzenia Pańskiego. 16.01.15r w naszej grupie odbyło się spotkanie jasełkowe dla rodziców, do którego od dawna przygotowywaliśmy się. Z pomocą przyszli nam również rodzice, przygotowując dzieciom stroje, za co serdecznie dziękujemy. Dzieci wcielając się w powierzone im role sprawiły wszystkim obecnym gościom wiele radości! Uroczystość wprowadziła gości w radosną atmosferę okresu Świąt Bożego Narodzenia, a dzieci miały okazję rozwijać indywidualne predyspozycje i uzdolnienia aktorskie oraz nabywać odwagę i śmiałość podczas występów przed publicznością. Po części artystycznej nie zabrakło słodkiego poczęstunku i skosztowanie ciasteczek upieczonych przez dzieci w przedszkolu. Już tradycyjnie dzieci przygotowując bożonarodzeniowe przedstawienie zapraszają szczególnych Gości. Jasełka są prezentem dla ukochanych Babć i Dziadków, którzy nigdy nie zawodzą. I tym razem 20.01.15r bardzo licznie przybyli do nas z Hajnówki i innych miejscowości. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności wokalne i recytatorskie, za co otrzymali gromkie brawa. Dla ukochanych dziadków dzieci zrobiły własnoręcznie laurki i prezenty, które zostały przygotowane wcześniej na zajęciach. Przygotowały: Anna Sacharczuk i Małgorzata Saadoon 10.02.2015

Międzynarodowy Dzień Przytulania w Przedszkolu Nr 5

30. I. 2015r. nauczycielki 3-latków z grupy I, VI i VII zorganizowały i przeprowadziły zajęcia otwarte z udziałem chętnych rodziców pod hasłem: „ Przytul mnie”. Zajęcia miały formę warsztatów „ rodzic- dziecko” i były świetną okazją do zaakceptowania wyżej wymienionego święta i szeroko pojętej integracji. Nauczycielki zaproponowały szereg autorskich zabaw z wykorzystaniem przytulanek w postaci kolorowych poduszek. Dzieci poprzez zabawę wyrabiały poczucie własnego ciała, nazywały jego części, poznawały pojęcia i kierunki przestrzenne oraz doskonaliły sprawność fizyczną i psychomotoryczną. Rodzice zaś poznali twórcze a zarazem rozwijające metody i formy pracy z dzieckiem tj. metodę Knillów, Orffa, Labana do wykorzystania podczas zabaw z dzieckiem w domu. Warsztaty okazały się niezwykle atrakcyjną formą edukacji pedagogicznej rodziców prowadzoną przez nauczycielki w ramach współpracy z rodzicami. Rodzice uczestniczący w warsztatach deklarowali organizowanie dzieciom, w swoich domach, wspólnych zabaw twórczych rozwijających dziecko. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wspólną zabawę, świetną atmosferę oraz zaangażowanie we współpracę dla dobra własnego dziecka.
Przygotowały i prowadziły: nauczycielka grupy I: mgr I. Zaniewska- Ciep;
nauczycielki grupy VI: mgr R. Bartoszewicz, mgr Sylwia Filinowicz;
nauczycielki grupy VII: mgr A. Kot, mgr J. Suchodoła. 10.02.2015

S T Y C Z E Ń W G R U P I E IX

Styczeń w futrzanej czapie po śniegu dziarsko człapie.
Ma buty z cholewami i narty pod pachami.
Ciągnie za sobą sanki, wiezie w nich trzy bałwanki.
Zbliża się do przedszkola. „Wysiadajcie, już pora!”
I śniegowe bałwanki zostawiły swe sanki,
w przedszkolnym ogródku stanęły i ślicznie się uśmiechnęły.
A pan Styczeń już na nartach mknie w dal,
bo chce zdążyć na karnawałowy bal:)
Z.Owsieniuk

Nasze pięciolatki też bez problemu zdążyły na swój Karnawałowy Bal Przebierańców. Ponadto w styczniu czekały je jeszcze inne atrakcje.
Grupa IX z zaangażowaniem przygotowywała swoje przedstawienie jasełkowe. W styczniu dzieci zaprosiły na swój popis aktorski wszystkich najmilszych gości. Najpierw Jasełka w wykonaniu swoich dzieci obejrzeli rodzice, którzy nagrodzili wielkimi oklaskami występ całej grupy. Pięciolatki wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane Aniołki Na Szczęście. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki zaprosiły na uroczystość przedszkolną kolejnych gości, przed którymi zaprezentowały przedstawienie jasełkowe oraz krótki montaż słowno – muzyczny z okazji ich święta. Były też samodzielnie zrobione podarunki: czerwone serca i barwne laurki, najmilsze dowody pięknych uczuć, oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.
Nasze pięciolatki za kilka miesięcy będą już uczniami i w związku z tym nie ograniczyliśmy występów wyłącznie do najbliższych dzieciom osób. W styczniu byliśmy bowiem z wizytą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hajnówce i podopieczni placówki również mieli możliwość obejrzenia Jasełek w wykonaniu dzieci z grupy IX. Przedszkolaki kolejny raz pokazały, że świetnie sobie radzą jako aktorzy.
W miesiącu styczniu byliśmy też na basenie w ramach zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i muzycznej. Dzieci mogły pogłębić swoje wiadomości na temat zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską oraz poznać bohatera książki pt. „Wilczek Milczek” Bogdana Dudki.
Serdecznie dziękujemy Babciom, Dziadkom i Rodzicom za tak liczną obecność na naszych uroczystościach! Rodzicom dziękujemy również za przyniesienie poczęstunku, a pani Justynie Troc, mamie Filipka, dziękujemy bardzo za pomoc w przygotowaniach do uroczystości. Serdeczne podziękowania kierujemy również do pracowników i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce za miłe przyjęcie oraz poczęstunek i owocowe upominki. Dziękujemy też pracownikom Parku Wodnego w Hajnówce za sympatyczną atmosferę podczas zajęć oraz panu Dyrektorowi za podarowanie przedszkolakom dwóch egzemplarzy książki pt. „Nauczę cię pływać, moja wyderko” Tomasza Samojlika. Jesteśmy przekonane, ze styczeń bardzo pozytywnymi wspomnieniami zapisze się w pamięci naszych dzieci. A już wkrótce zapraszamy na relację z miesiąca lutego… Opracowały: Zofia Owsieniuk, Julita Tokajuk 06.02.2015

NA SANECZKACH - ZABAWY SPORTOWO REKREACYJNE Z RODZICAMI

Dnia 10 i 11 lutego nauczycielki "maluchów" z grupy I, VI i VII zorganizowały zajęcia z udziałem rodziców o charakterze sportowo-rekreacyjnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego jakim są sanki. Uczestnicy mogli wykorzystać do zabaw swoje własne sanki lub wypożyczyć przedszkolne. Dzieci z grupy I bawiły się na śniegu na górce w amfiteatrze miejskim, zaś dzieci i rodzice VI i VII grupy na górce przedszkolnej przy ulicy A. Krajowej. Nauczycielki poprzez organizowanie tego typu zajęć promowały zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz rozwijały postawy prozdrowotne wśród swoich wychowanków jak i ich rodziców.
Dziękujemy Rodzicom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i uczestniczyli w kolejnych już zajęciach projektu współpracy i edukacji pedagogicznej " Dziecko - Rodzic".
Nauczycielki 3 latków gr. I,VI,VII:
mgr Iwona Zaniewska Ciep, mgr Aniela Kot,
mgr Joanna Suchodoła, mgr Sylwia Filinowicz,
mgr Renata Bartoszewicz 06.02.2015

 

Za kolędę dziękujemy…

W tym roku szkolnym wychodząc naprzeciw potrzebom zmian w wychowaniu młodych obywateli organizujemy i realizujemy z dziećmi różne działania związane z Edukacją Globalną. W działaniach tych odwołujemy się do takich wartości, jak: godność, sprawiedliwość, równość, pokój i wolność. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Hajnówce i jej uczestnikami- osobami niepełnosprawnymi. Dnia 28. I. 2015r. przedszkolaki miały przyjemność gościć uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w naszym przedszkolu. Dzieci wysłuchały i obejrzały Jasełka w ich wykonaniu. Wspólnie śpiewały znane im kolędy. Po przedstawieniu pięciolatki i sześciolatki nawiązywały znajomości z gośćmi. Rozmowy przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze z zapewnieniem kontynuowania współpracy. Takie spotkania przygotowują dzieci do życia w świecie pełnym różnorodności. Kształtowane są postawy otwartości i szacunku dla ludzi niepełnosprawnych.
Przygotowała: A. Lipczyńska 30.01.2015

Idziemy z kolędą

27 stycznia przedszkolaki z grupy III odbyły wycieczkę do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Po wcześniejszych przedstawieniach teatralnych przed dziadkami i rodzicami postanowiliśmy wyjść z naszym przedstawieniem jasełkowym na zewnątrz placówki. Nabierając śmiałości, wiary we własne siły i możliwości wystąpiliśmy przed nieznaną nam publicznością. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie. Nagrodzono nas długimi brawami i pysznym poczęstunkiem. Następnym celem naszego spotkania była obserwacja pracujących uczestników warsztatów. Oglądaliśmy wytwory ich codziennej pracy. Dziękujemy całemu personelowi placówki oraz ich uczestnikom za sympatyczną atmosferę. Przygotowała: Ewa Anchimiuk 30.01.2015

Z ekologią na co dzień

Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach promujących zachowania proekologiczne. W roku szkolnym 2013/2014 w ciągu trzech miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec trwała zbiórka niepotrzebnych starych telefonów komórkowych. W każdej grupie przedszkolnej znalazły się dzieci, które przyniosły takie telefony. I to właśnie one zostały nagrodzone. Dostały długopisy, książki, gry planszowe. Organizatorkami zbiórki były Kinga Litwiniec- Burnecka i Ewa Anchimiuk.
W tym roku szkolnym 2014/2015 włączyliśmy się w inną akcję promującą ochronę środowiska- zbiórkę pustych tuszy i tonerów do drukarek. Zbiórka trwała do 31 grudnia. Największe zaangażowanie wykazały grupy I i IV. Dzieci uczestniczące w tej akcji również otrzymały nagrody. Organizatorkami akcji były Ewa Anchimiuk i Zofia Owsieniuk. Dziękujemy rodzicom za współdziałanie w prowadzonych akcjach na terenie naszego przedszkola. Przygotowała: Ewa Anchimiuk 30.01.2015

W Betlejem, w Betlejem

Dzieci z grupy III włożyły wiele trudu w przygotowanie jasełek: nauczyły się długich ról, zgromadziły piękne stroje, rekwizyty i przygotowały scenografię. Wszyscy zgodnie postanowiliśmy, aby rodzice ocenili naszą wspólną pracę i 22 stycznia zaprosiliśmy ich do siebie. Każdy z nas zaprezentował się tak, jak potrafi najlepiej. Oczywiście niektórych dosięgła trema ale udało się! Zdobyliśmy mnóstwo długotrwających oklasków. Nasza wspólna praca dała wspaniały efekt- wszystkim rodzicom podobało się przedstawienie, stroje i scenografia. Przygotowała: Ewa Anchimiuk 30.01.2015

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI PODSUMOWANIA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEŚMY DZIEĆMI JEDNEGO ŚWIATA”

23.01.2015r. w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce odbyła się uroczystość z okazji podsumowania organizowanego przez to przedszkole Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Jesteśmy Dziećmi Jednego Świata”.
W konkursie udział wzięły dzieci z: Przedszkola nr 1 w Hajnówce, Przedszkola nr 2 w Hajnówce, Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce oraz Filii Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce.
Celem konkursu było:

Na konkurs wpłynęło 26 prac, na których dzieci za pomocą różnych technik plastycznych, przez połączenie rozmaitych materiałów odwołały się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja, zasady fair play oraz szacunek dla ludzi różnych ras.
Wszystkie prace były niepowtarzalne i wyjątkowe, a tym samym przysporzyły kłopotu jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Komisja w składzie: Krystyna Dackiewicz, Mirosława Maciuka oraz Iwona Zaniewska- Ciep oceniała prace nie znając ich autorów i brała pod uwagę właściwe rozumienie tematu konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Ostatecznie przyznano jedną nagrodę I, dwie nagrody II, dwie nagrody III i aż 6 wyróżnień.
Podczas uroczystości wszyscy uczestnicy obejrzeli krótkie występy dzieci z grupy V i IX oraz wzięli udział w zabawach integracyjnych prowadzonych przez organizatorów. Pani dyrektor Krystyna Kojło wraz z Panią Urszulą Olejnicką reprezentującą Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach pogratulowały wszystkim uczestnikom konkursu i wręczyły im nagrody oraz dyplomy. Słodki poczęstunek i wspólne zdjęcia pamiątkowe zakończyły to miłe spotkanie. Sponsorami nagród naszego konkursu był Bank Spółdzielczy w Hajnówce, Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach- Leśny Kompleks Promocyjny oraz Nadleśnictwo Żednia. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc przy realizacji konkursu. Szczególne podziękowania składamy Pani Urszuli Olejnickiej oraz Pani Krystynie Dackiewicz.
Wszystkie prace konkursowe w marcu będą wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla Dzieci. Zapraszamy do ich obejrzenia.Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk, Iwona Zaniewska- Ciep, Julita Tokajuk, Zofia Owsieniuk, Renata Bartoszewicz 30.01.2015

III MIEJSCE DLA GWIAZDECZEK

15 stycznia 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury, odbyła się kolejna edycja Hajnowskich Spotkań z Kolęda Prawosławną. W tym roku w zorganizowanym występie udział wzięły dzieci z dwóch grup przedszkolnych (III i V) w wieku 5-6 lat. Zespół wokalny ,,Gwiazdeczki” zaprezentował trzy kolędy. Były to: ,,Rożdiestwo Chrystowo”, ,,Hen, Wysoko” oraz ,,Uczora Źwiaczora”. Celem głównym przyświecającym działalności ,,Gwiazdeczek” jest między innymi kultywowanie tradycji regionalnych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 17 stycznia dzieci zostały zaproszone do uroczystego wystąpienia w Koncercie Galowym i odebrały przyznaną im nagrodę – III miejsce! Przygotowały: J. Suchodoła, S. Filinowicz. 27.01.2015

Dzień Babci i Dziadka w gr. III

„ Babciu, dziadku, pomysł mamy wspaniały! Dla Jezuska chwały zrobimy przedstawienie i wszystkim opowiemy jak to było z Bożym Narodzeniem…”
Takimi słowami dzieci z grupy III przywitały swoich dziadków. Na początku przedszkolaki przedstawiły krótką inscenizację powitalną a następnie zaprezentowały jasełkowe przedstawienie „ W Betlejem”. Dzieci wcieliły się w role: Maryi, Józefa, Trzech Króli, Aniołów i Pasterzy. Podczas swoich wystąpień używały odpowiednich rekwizytów. Każde wystąpienie postaci przeplatało się z grupowym śpiewem kolęd i pastorałek. Dzieci przygotowały swoim gościom mnóstwo prezentów i laurek, podejrzewając że przyjdzie ich bardzo dużo, bo przecież są dwie babcie i dwóch dziadków. Impreza zakończyła się bardzo sympatycznie- był poczęstunek i wspólne pozowanie do zdjęć. Przygotowania do Święta Babci i Dziadka rozbudziły w dzieciach szacunek do starszych ludzi, zrozumienie roli jaką dziadkowie odgrywają w ich życiu. Przygotowała: Ewa Anchimiuk 30.01.2015

Dzień Babci i Dziadka w grupie I

22. I. 2015r. dzieci z grupy I zaprosiły swych dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niektórzy goście po raz pierwszy przybyli do przedszkola, tak więc z ciekawością oglądali salę przedszkolną, kąciki zabaw i ich wyposażenie. Dzieci przywitały gości zimową piosenką „ Sanna” tworząc kulig i trzymając się za szarfy. Następnie zaśpiewały „ Zima, zima”, „ Tak się zachmurzyło”, utworzyły słoneczko z szarf i powiedziały wierszyk „ Zimowe słonko”. Po zabawie ruchowej „ Ptaszki do domków” dzieci zaprezentowały się przed gośćmi w części oficjalnej. Były wiersze, piosenki i taniec „ Grozik”. Oklaskom nie było końca. Na zakończenie występu maluchy odśpiewały Sto Lat dla ukochanych babć i dziadków, po czym rozdały samodzielnie wykonane laurki z odciśniętą dłonią i serduszka z masy solnej. Goście byli pod wielkim wrażeniem zdobytych przez ich wnuków umiejętności i wiedzy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy wspólnym stole i pamiątkowymi zdjęciami. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 27.01.2015

Dzień Babci i Dziadka w grupie VI

Dnia 22 stycznia do naszej grupy (2-3 latków) przybyli licznie szczególni goście – kochane babcie i dziadkowie. Przygotowaliśmy im przedstawienie, podczas którego zaśpiewaliśmy piosenki (,,Babciu, droga babciu”, ,,Wesoła gromada”, ,,Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię”) i wyrecytowaliśmy wiersze (,,Dziś od rana”, ,,Kocham mocno babcię dziadka”, ,,Babciu moja ukochana”). Następnie wręczyliśmy upominki, które samodzielnie przygotowaliśmy (kolorowe laurki i serduszka). Po zaprezentowaniu części artystycznej złożyliśmy życzenia – zaśpiewaliśmy ,,Sto lat” i zaprosiliśmy do wspólnego poczęstunku.

Przygotowały: Filinowicz S., Bartoszewicz R.27.01.2015

Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie I

15 stycznia rodzice trzylatków z grupy I zostali zaproszeni na zajęcia pt. „ Karnawałowy taniec z balonami”. Zajęcia miały na celu wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny z rodzicem; budzenie zamiłowania do ruchu przy muzyce.  Rodzice aktywnie uczestniczyli w zabawach proponowanych przez nauczyciela. Były tańce z balonami, zabawy z chustą animacyjną, rozpoznawanie podstawowych kolorów i dekorowanie nadmuchanych baloników za pomocą samoprzylepnego papieru kolorowego i bibuły. Dzieci wykazały się przed rodzicami znajomością części ciała, piosenkami jakie poznały w przedszkolu, koordynacją wzrokowo- ruchową podczas odbijania baloników. Radość dzieci była wielka a i rodzicom spodobał się pomysł wspólnych zabaw w sali przedszkolnej. Serdecznie dziękuję rodzicom za liczne przybycie i już teraz zapraszam na kolejne spotkanie w następnym półroczu.
Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep.27.01.2015

Bal choinkowy w przedszkolu

12 stycznia odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy prowadzony przez aktorów z grupy teatralnej Co Nie Co. Przedszkolacy poprzebierani w bajkowe stroje znakomicie się bawili przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. Chętnie uczestniczyli w tańcach, konkursach i barwnych korowodach. Liczne zabawy i konkurencje w towarzystwie Babusi Jagusi wprawiły dzieci w wesoły nastrój. Zawodnicy zbierali drewienka na opał, przenosili ciasteczka łopatą do kosza, poruszali się na miotle pomiędzy przeszkodami, jak również tańczyli z Babusią Jagusią. W nagrodę za wspaniałą zabawę wszystkie dzieci otrzymały paczki od Świętego Mikołaja, z którym wcześniej pozowały do zdjęć grupowych i indywidualnych.27.01.2015

 

Kampania czytelniczna „Cała Polska czyta dzieciom”

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce nagrodzone w konkursie najlepiej przeprowadzoną kampanię czytelniczą „Cała Polska czyta dzieciom”
W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy program „Czytające przedszkole”, którego podsumowaniem było przystąpienie do konkursu na najlepiej przeprowadzona kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanego przez „Fundację ABC XXI- Cała Polska czyta dzieciom”. Największe imprezy czytelnicze , które odbyły się w naszym przedszkolu i były poddane ocenie konkursowej to: „Dzień Kobiet z udziałem zaproszonych gości. Wystawa książek napisanych przez kobiety”; „ Bajeczki do Poduszeczki –impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci”; Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima - „Języczkowe Przygody po krainie poezji”; Wystawa Malowana Poezja Rodzinna-rodzice czytają dzieci malują; Wystawa prac plastycznych i książek w ramach podsumowania Profilaktycznego Programu Logopedycznego pt. „Przygody Pana Języczka w zwierzyńcu”; Obchody XIII OTCD -Happening czytelniczy –„Czytanie- mądra rzecz!”; Obchody XIII OTCD - Akcja „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”. Ponadto przez cały rok szkolny odbywało się mnóstwo spotkań czytelniczych, zapraszaliśmy do naszej placówki gości: autorów książek, rodziców, dziadków, przedstawicieli różnych zawodów, uczniów, harcerzy i mnóstwo innych ciekawych ludzi , którzy czytali dzieciom i zachęcali w ten sposób do czytania dzieci jak zarówno ich rodziców.
Do konkursu przystąpiło około 150 placówek z całego kraju. Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przyznała 29 Nagród, 15 Wyróżnień, 6 Wyróżnień Specjalnych oraz 2 Nagrody Specjalne. Wśród nagrodzonych placówek znalazło się nasze przedszkole(http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Nagrody.pdf ). Otrzymaliśmy Nagrodę za prężne działanie przez cały rok na rzecz promowania czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Do tego sukcesu przyczyniła się cała społeczność przedszkolna: dzieci, rodzice, dyrekcja nauczyciele, wszyscy goście, którzy bardzo chętnie nas odwiedzali oraz instytucje współpracujące z naszym przedszkolem. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie i zapraszamy do dalszej współpracy.
Więcej informacji pod adresem: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs-cpcd Przygotowała: Elżbieta Sterlingow 19.01.2015

G R U D Z I E Ń W G R U P I E IX


Pan Grudzień choinkę znalazł dzisiaj w lesie.
Zaprosił ją do przedszkola i pod pachą niesie.
Zobaczyły przedszkolaki tak niezwykłych gości;
dziś w przedszkolu będzie wiele śmiechu i radości!
Już choinka ustrojona. Patrzą wszystkie dzieci,
jak na czubku choineczki złota gwiazdka świeci…
„Lecz gdzie Grudzień?” – ktoś zawołał.
Hej, popatrzcie sami: wraz ze Świętym Mikołajem
jedzie już saniami!
Z.Owsieniuk
W grudniu pięciolatki z grupy IX wraz ze swymi młodszymi kolegami z grupy VIII spotkały Mikołaja w Sali Zabaw „Chochlik”. Bawiły się tam wspaniale z okazji Mikołajek, korzystając ze wszystkich dostępnych sprzętów i zabawek. Największym powodzeniem cieszyła się kąpiel w kolorowych kulkach, podniebne labirynty i trampolina. Czas spędzony w „Chochliku” minął błyskawicznie.
W grudniu nasz grupa gościła również rodzica – eksperta. Był nim tata Gabrysia pracujący w Hajnowskim Domu Kultury, który wspólnie z dziećmi naprawiał różne ważne urządzenia, takie jak lampki choinkowe oraz samochody-zabawki. Zajęcia te wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko wśród chłopców, ale również dziewczynek.
Jako placówka promująca zdrowie zawsze pamiętamy, aby o nie właściwie zadbać. W związku z tym w grudniu odwiedziliśmy kolejnego rodzica – eksperta, panią stomatolog, mamę Dominiki. W gabinecie dentystycznym dzieci miały okazję pogłębić swoje wiadomości na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. W grudniu miało też miejsce podsumowanie programu edukacyjnego „Co warto jeść” w formie zajęć otwartych dla rodziców, w którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Podczas realizacji programu przedszkolaki wędrowały przez pięć Krain Żywieniowych i poznawały produkty spożywcze wpływające pozytywnie na zdrowie. Podczas podsumowania dzieci miały możliwość usystematyzować swoje wiadomości oraz poczęstować się produktami należącymi do różnych krain, a przygotowanymi specjalnie na tą okazję przez swoich rodziców.
Serdeczne podziękowania płynął do wszystkich rodziców za pomoc w przygotowaniu podsumowania programu edukacyjnego „Co warto jeść”. Bardzo dziękujemy też pani Anettcie Pietraszko za serdeczne przyjęcie w gabinecie stomatologicznym oraz upominki. Serdecznie dziękujemy również panu Władysławowi Trusiewiczowi za bardzo ciekawie przeprowadzone zajęcia. Już wkrótce zapraszamy na relację z pierwszego miesiąca Nowego Roku:)Przygotowały: J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 19.01.2015

Nasze przedszkole otrzymało kolejny certyfikat

W ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy do rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. Program realizowany jest w ramach polsko – szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34. Celem programu jest wdrażanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Jako placówka promująca zdrowie przez cały czas staramy się promować zasady prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Wszelkie podejmowane zadania z zakresu w/w programu opisaliśmy w raporcie, który był wnikliwie analizowany przez specjalnie powołaną komisję. Spełniliśmy wszystkie wymagane kryteria i otrzymaliśmy Certyfikat: „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Jest to kolejny sukces naszego przedszkola, do którego przyczyniła się cała społeczność przedszkolna (dzieci, personel i rodzice). Za włożony trud i zaangażowanie serdecznie wszystkim dziękujemy. Lider programu: Barbara Markiewicz 04.01.2015

Przedświąteczne spotkanie w grupie X

Dnia 18 grudnia dzieci z grupy X wraz ze swoimi paniami zaprosiły do przedszkola swoich najbliższych. Okres świąt Bożego Narodzenia to czas bardzo szczególny i wyjątkowy, właśnie czas spotkań z najbliższymi. Dzieci przygotowały występ, w czasie którego recytowały wiersze oraz śpiewały pastorałki i kolędy, zarówno w języku polskim, jak i białoruskim. Rodzice również chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Takie spotkania bardzo integrują społeczność przedszkolną na czym nam bardzo zależy. Pragniemy, aby Rodzice zawsze dobrze się u nas czuli. Serdecznie dziękujemy mamie Gabrysi, która udostępniła nam zdjęcia oraz Rodzicom, którzy zorganizowali słodki poczęstunek. Przygotowały nauczycielki: B. Markiewicz, L. Stawarz 26.12.2014

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW W GRUPIE VII

5 grudnia rodzice 3- latków zostali zaproszeni na zajęcia otwarte: ,,Spotkanie z Mikołajem’’ – zabawy twórcze. Zajęcie miało na celu rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywizujących metod i form pracy wyzwalających wszystkie sfery aktywności. Nauczycielki umożliwiły rodzicom obserwacje własnego dziecka podczas zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród swoich rówieśników. Zajęcia okazały się niezwykle atrakcyjne ze względu na tematykę oraz przeżycie związane ze spotkaniem z ,,prawdziwym’’ i dobrym Mikołajem. Okazał się on niezwykle szczodry i przybył do dzieci z workiem prezentów zakupionych przez Rodziców grupy oraz panią dyrektor K. Kojło. Po zakończeniu zajęć rodzice zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z Mikołajem.
Nauczycielki grupy serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom za przybycie i aktywne włączenie się do zajęć i zabaw typu ,,dziecko – rodzic’’ oraz przygotowany poczęstunek. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Rodziców Trójki Grupowej tj. mamie i tacie Damiana Gierłachowskiego, mamie Justyny Ostrowskiej oraz mamie Antka Ryszczuka.Nauczycielki grupy: A. Kot, J. Suchodoła 18.12.2014

Mlekolandia

W ramach realizacji programu zdrowotnego „ Co warto jeść?” dzieci z grupy III gromadziły wiedzę o mleku i przetworach mlecznych. Podczas trwania bloku tematycznego „ W Mlekolandii” dzieci odbyły wycieczkę do przedszkolnej kuchni. W rozmowie z kucharkami dowiedziały się jakie posiłki mleczne są przez nie przygotowywane i jakie wartości odżywcze produkty posiadają. Panie kucharki opowiedziały także o tym, że są dzieci które nie mogą pić mleka krowiego i dla nich przygotowują inne posiłki. Odwiedziliśmy także pomieszczenie, w którym pracuje pani intendentka. Usłyszeliśmy o jej pracy, zgromadziliśmy wiedzę, gdzie można kupić produkty mleczne i które najlepiej wybrać. Udaliśmy się do sklepu spożywczego, w którym zakupiliśmy produkty mleczne. Uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których wykorzystaliśmy nasze zakupy: robiliśmy twarożek ze szczypiorkiem, kanapki z serem żółtym; kefir poprzez zmieszanie maślanki, naturalnego kefiru i owoców. Podczas działań praktycznych doskonaliliśmy swoje czynności samoobsługowe tj. nakładanie i zdejmowanie fartuszków, przygotowanie stołu do spożywania posiłku, porządkowanie stołu po jedzeniu. Naszą wiedzę i umiejętności przekażemy rodzicom i będziemy wspólnie robić zdrowe posiłki w domu. Opracowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 15.12.2014

Czytanie zbliża-spotkanie integracyjne z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce

W dniu 11 grudnia dzieci z grup X i IX gościły w naszym przedszkolu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Czytanie zbliża” i było poświęcone tradycjom bożonarodzeniowym. Uczniowie ośrodka zaprezentowali nam wspaniały montaż słowno-muzyczny, podczas którego przekazali nam informacje o tradycjach świątecznych oraz zaprezentowali piosenki o tematyce zimowej i świątecznej z akompaniamentem różnych instrumentów. Dzieci z grupy X w podziękowaniu gościom za wspaniały występ wykonały wiersze i kolędy oraz zagrały na własnoręcznie zrobionych instrumentach. Na zakończenie spotkania wspólnie śpiewaliśmy kolędy i obdarowywaliśmy się prezentami. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom ze SOSW oraz ich opiekunom za wspaniałe spotkanie.
Przygotowały: B. Markiewicz, E. Sterlingow 15.12.2014

Listopad w grupie IX

Pan Listopad gonił liście z wiatrem po trawnikach
i zmarzł bardzo w swych brązowych, przyciasnych bucikach.
Rękawiczek dziś zapomniał, czapkę zgubił w lesie.
Zasapał się i zapatrzył jak wiatr liście niesie.
A wiatr suche liście ganiał tuż koło przedszkola.
Obejrzał się pan Listopad… Chyba ktoś go woła!
„Tak, to miłe przedszkolaki, moi przyjaciele
już wołają mnie do sali. Wreszcie się ogrzeję!”
Wszedł do sali nasz Listopad i z dziećmi się wita.
„Co robiłyście ostatnio?” – wesoło je pyta.
Uśmiechnięte pięciolatki wkoło posiadały.
Co robiły w listopadzie, chętnie powiedziały…
Z.Owsieniuk
Miały wiele do opowiedzenia, bo w listopadzie dużo się działo… Niezwykłym przeżyciem było dla pięciolatków zwiedzanie Urzędu Miasta Hajnówka, a zwłaszcza gabinetu pana Burmistrza oraz Sali Ślubów. Przedszkolaki wzbogaciły w ten sposób wiedzę na temat naszej małej ojczyzny – Hajnówki, jak również naszego państwa – Polski. Podobne cele przyświecały uroczystości międzygrupowej o nazwie „Biało – czerwoni. Podróż po Polsce” w której pięciolatki uczestniczyły wspólnie z dziećmi z grup VIII i X. W ramach realizacji programu edukacyjnego „Co warto jeść” grupa IX wybrała się do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, gdzie dzieci miały okazję poznać wiele ciekawostek dotyczących powstawania produktów nabiałowych. Otrzymane w upominku zdrowe wyroby spożywcze dzieci z apetytem zjadły po powrocie do przedszkola. W listopadzie czekały przedszkolaki kolejne atrakcje. Dzień Pluszowego Misia, w formie uroczystości międzygrupowej, zgromadził na holu trzy najstarsze grupy przedszkolne. Dzieci i ich przyniesione z domów maskotki - misie bawiły się wspaniale! Wiele pozytywnych emocji wywołał również Bal Andrzejkowy w grupie IX, przygotowany we współpracy z rodzicami dzieci. Barwnie przebrane przedszkolaki tańczyły, słuchały baśniowej opowieści o Dobrych Wróżkach oraz brały udział w wesołych wróżbach. Serdeczne podziękowania za miłe przyjęcie i upominki kierujemy do pana Burmistrza Jerzego Siraka oraz pana kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Władysława Witkowskiego, a także do wszystkich pracowników UM. Dziękujemy również wszystkim pracownikom Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, a w szczególności pani Małgosi oraz babci naszej Dominiki, za serdeczną atmosferę spotkania i smaczny poczęstunek. Podziękowania należą się również rodzicom dzieci za pomoc w przygotowaniu Andrzejek. Mamy nadzieję, iż miesiąc Listopad pozostawił same przyjemne wspomnienia:) A wkrótce relacja z grudniowych wydarzeń w grupie IX…Przygotowały: J.Tokajuk, Z.Owsieniuk 15.12.2014

„Sprawna buzia-zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny”

Na przełomie listopada i grudnia w naszym przedszkolu odbył się cykl otwartych zajęć logopedycznych dla rodziców we wszystkich grupach 3-latków. Spotkania te miały na celu zapoznanie rodziców z prostymi ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy ich dzieci. Ćwiczenia były wykonywane w formie zabaw z pomocą różnych przedmiotów, produktów dostępnych w każdym domu. Rodzice czynnie uczestniczyli w zabawach, dzięki czemu mogli obserwować swoje pociechy podczas zajęć, ocenić umiejętności, dostrzec problemy.
Zajęcia przyniosły wiele radości zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i liczny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że poznane ćwiczenia logopedyczne będą stałą częścią wspólnych zabaw dzieci i rodziców w domu. Logopeda Elżbieta Sterlingow 15.12.2014

Czytanie zbliża –Mikołajkowe spotkanie integracyjne w grupach IX i X

W dniu 4 grudnia odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie integracyjne pod hasłem „Czytanie zbliża”. Przedszkolaki z grup IX i X gościły podopiecznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Spotkanie odbyło się z okazji zbliżających się Mikołajek. Nasi goście przeczytali dzieciom „Opowieść o Świętym Mikołaju” Marii Marczyńskiej, z której przedszkolaki dowiedziały się skąd wziął się zwyczaj obdarowywania się prezentami w dniu imienin Św. Mikołaja. Wysłuchaliśmy też wierszy i piosenek o tematyce świątecznej oraz kolędy w wykonaniu podopiecznych WTZ. Pięciolatki z grupy IX również zaprezentowały swoje talenty w krótkim montażu słowno-muzycznym o tematyce bożonarodzeniowej. Następnie wszyscy poddaliśmy się wspólnemu muzykowania-tworzeniu orkiestry. Na zakończenie obdarowaliśmy się prezentami. Dziękujemy serdecznie podopiecznym WTZ oraz ich opiekunce Pani Agnieszce Andrejuk za wspaniałe spotkanie, które dostarczyło nam niezapomnianych przeżyć. Przygotowały: J. Tokajuk, Z. Owsieniuk, E. Sterlingow 15.12.2014

Mikołajki, Mikołajki

„Idzie, idzie Mikołaj
niesie podarki
Świecą mu złote gwiazdki
niby latarki”
Zabawa to najlepsza forma aktywności dziecięcej. Rodzice dzieci z grupy III zadbali o to, aby ich dzieci mikołajkowy dzień przeżyły radośnie. Już wcześniej uzgodnili, że nasz hajnowski CHOCHLIK będzie najlepszym miejscem zabawy. W Chochliku dzieci miały mnóstwo czasu na dowolne zabawy z wykorzystaniem sprzętu i zabawek tam znajdujących się. Były też gry i zadania tematyczne, podczas których dzieci lepiły śnieżki wykorzystując białe kartki papieru a następnie duże kule śniegowe tworząc bałwana. Zabawom przyglądał się Mikołaj, który stwierdził, że wszystkie dzieci były grzeczne i pracowite. Po zaśpiewaniu piosenek dzieci otrzymały z rąk Mikołaja- upragnione prezenty! Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 14.12.2014

Mikołajki

5 grudnia grupę I ( 3latki) odwiedził nietypowy gość – Święty Mikołaj, który specjalnie przyleciał do naszego przedszkola z workami pełnymi prezentów. Dzieci po raz pierwszy miały okazję rozmawiać, bawić się i tańczyć z Mikołajem; niektóre niepewnie podchodziły do gościa. Zanim Mikołaj rozdał prezenty, poprosił aby dzieci wypełniły pewne zadania. Trzylatki musiały zaśpiewać, zatańczyć, wykazać się umiejętnością formowania kul z papieru i celowania do kosza. Opisywały strój Mikołaja i dzieliły wybrane słowa na sylaby. Na koniec Mikołaj przeczytał dzieciom bajkę pt. „ Gwiazdkowy prezent” i rozdał wszystkim upragnione prezenty. Dzieci były zachwycone prezentami i wizytą Mikołaja. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi- tacie Mikołaja P. za pomoc w zorganizowaniu jakże ciekawych dla dzieci zajęć, których celem było przede wszystkim wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z ”Mikołajkami, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań oraz zachęcenie do wykazywania inicjatywy i działań twórczych w zakresie ekspresji słowno- ruchowej. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 14.12.2014

Pożegnanie jesieni- spotkanie w grupie III

Za oknem już śnieg a w kalendarzu nadal trwa jesień. Przedszkolaki z grupy III chcąc już pożegnać się z jesienią zaprosiły swoich rodziców na imprezę „ Pożegnanie jesieni”. W ciągu trzech miesięcy dzieci nauczyły się wierszy, inscenizacji, piosenek, zabaw ilustrowanych ruchem oraz tańca o tematyce jesiennej. Repertuar był tak obszerny, że dzieci postanowiły zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę przed publicznością- swoimi rodzicami. Zgromadziliśmy wiele rekwizytów (strój Pani Jesieni, Gospodyni pana Ogórka, czapki do inscenizacji wiersza J. Tuwima „ Warzywa”, „ Jeż” oraz do inscenizacji utworu „ Leśne dzieci”), które uatrakcyjniły nasze występy.
Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 10.12.2014

Smacznie, zdrowo, kolorowo- wernisaż plastyczny

2 grudnia odbyło się otwarcie wernisażu prac plastycznych i zdjęć dzieci z grup I, II, III, IV i V. Otwarcia dokonała Dyrektor Przedszkola- pani Krystyna Kojło, przecinając symboliczną wstęgę. Pani Dyrektor przeprowadziła krótką rozmowę podsumowującą zdobytą wiedzę dzieci o zdrowym odżywianiu. Wręczyła dyplomy poszczególnym grupom przedszkolnym oraz nauczycielkom za czynny udział w realizacji tej wystawy. Następnie wszystkich uczestników zaproszono do „ smacznego, zdrowego i kolorowego” poczęstunku i oglądania wyeksponowanych prac. Powstałe prace i zgromadzone zdjęcia były efektem długotrwałego procesu. Dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami przez kilka miesięcy realizowały tematykę zdrowej żywności. Gromadziły wiedzę o owocach i warzywach, produktach zbożowych, mlecznych i zawierających białko. Swoją wiedzę wykorzystały do działań praktycznych wykonując sałatki jarzynowe, chipsy, szaszłyki i soki owocowo- warzywne. Nauczyły się robić kanapki, do których wykorzystały wędlinę przygotowaną własnoręcznie według starej, zdrowej receptury. Piekły pyszne bułeczki i chleb.
Warto też wspomnieć o tym, że dzieci poszerzały swą wiedzę prozdrowotną poprzez udział w różnorodnych wycieczkach: do sadu, ogrodu, przedszkolnej kuchni. Spotykały się z ludźmi promującymi zdrowe odżywianie. Organizatorki wernisażu: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka. A. Lipczyńska 10.12.2014

PODRÓŻ DO AFRYKI – IMPREZA PRZEDSZKOLNA

28.11.2014r. dzieci z grupy III, IV i V bawiły się wspólnie na przedszkolnej imprezie zatytułowanej Podróż do Afryki. Celem spotkania było wzbogacanie zdobytych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej wiadomości o Afryce, ludziach tam mieszkających, zwierzętach i roślinności, przybliżanie dzieciom kultury i zwyczajów panujących w Afryce, a także pokazanie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci afrykańskie. Podczas wspólnej zabawy przeplatanej tańcami, pląsami i muzyką afrykańską dzieci wykazały się wiedzą dotyczącą owoców egzotycznych oraz zwierząt zamieszkujących afrykańską sawannę. Brały udział w konkurencjach sprawnościowych: przenosiły banany, robiły afrykańskie ozdoby, grały w kręgle własnoręcznie wykonanymi z papieru piłeczkami. Dobra zabawa i świetny humor towarzyszyły przedszkolakom podczas całej imprezy.Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk, Alina Lipczyńska 09.12.2014

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W NASZYM PRZEDSKOLU

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. Podczas trwania TEG w naszym przedszkolu odbyło się mnóstwo zajęć, na których nauczycielki przybliżyły dzieciom pojęcie Edukacji Globalnej. Przedszkolaki poznały ciepły kontynent – Afrykę. Pracując z mapą i globusem zapoznały się z położeniem geograficznym Afryki. Dzięki prezentacjom multimedialnym, pokazom slajdów, ciekawym książkom i opowiadaniom zapoznały się z ludnością Czarnego Lądu, roślinnością, przyrodą, kulturą, tradycją, muzyką, tańcami, zwyczajami, jedzeniem. Poznały owoce egzotyczne i inne produkty żywnościowe sprowadzane z Afryki. Dowiedziały się również o problemach zdrowotnych, żywieniowych ludności afrykańskiej, ubóstwie, braku wody pitnej, chorobach. Poznały życie codzienne oraz zabawy swoich rówieśników. Zrozumiały zależności między działaniami ludzi i ich skutkami dla przyrody i innych ludzi.
W salach powstały kąciki książek o tematyce afrykańskiej. Dzieci zgromadziły w nich książki dotyczące ludności, roślinności i zwierząt zamieszkujących ten piękny kontynent.
Zgodnie z hasłem tegorocznego TEG - Bezpieczeństwo Żywieniowe - dużo miejsca poświęciliśmy także tematyce żywności i głodu na Świecie. Zorganizowaliśmy happening pod hasłem „Czy wiesz, co zjesz jutro?”, w którym udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne. W przedszkolu odbyły się także zajęcia o poszanowaniu żywności i oszczędzaniu wody. Dzieci dowiedziały się o deficycie wody na świecie, zwłaszcza w Afryce, w której niejednokrotnie mieszkańcy muszą przemierzać wiele kilometrów, aby dotrzeć do studni. Jeśli woda w Afryce już się pojawia zazwyczaj jest ona brudna i rozwijają się w niej bakterie wywołujące wiele poważnych chorób. Jest ona niezdatna do picia. Mamy nadzieję, że taki aktywny sposób zdobywania wiedzy przez dzieci zachęci je do refleksji nad problemami globalnego Południa i nauczy globalnego myślenia. Dopełnieniem tegorocznego TEG będzie udział naszego przedszkola w projekcie UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk 09.12.2014

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Nie od dziś wiadomo, że pluszowy miś jest ukochaną przez wszystkie dzieci przytulanką. Dlatego też w dniu 26. XI. 2014r. przedszkolaki z trzech grup 3-latków uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Każde dziecko przyniosło tego dnia do przedszkola swojego najukochańszego misia. Uroczysty dzień był pełen radości i uśmiechu. Na powitanie zaproszono wszystkich do wspólnej, wesołej zabawy przy piosence „ Jadą, jadą misie”. Dzieci poznały tradycję obchodzenia święta Pluszowego Misia w naszym przedszkolu jak również z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły ze swoimi pluszakami w misiowych konkursach, grach i zabawach ruchowych. Poznały też zwyczaje niedźwiedzi oraz bajki i wesołe historyjki o misiach. Przedszkolaki śpiewały o nich piosenki, recytowały wiersze. Na koniec wspólnie bawiły się i tańczyły na misiowej dyskotece, a po zabawie czekał na wszystkich słodki poczęstunek „ małe conieco”- misiowe żelki. Przygotowały: R. Bartoszewicz, S. Filinowicz, A. Kot, J. Suchodoła, I. Zaniewska- Ciep 08.12.2014

Happening z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

18 listopada dzieci z Przedszkola nr 5 w Hajnówce brały udział w happeningu pod hasłem „ Czy wiesz co zjesz jutro?”. Jednym z celów tego przedsięwzięcia było przeciwdziałanie ubóstwu na świecie. Przedszkolacy przeszli ulicami miasta skandując hasła zamieszone na wspólnie wykonanych transparentach: „ Szanuj jedzenie”, „ Pomóż ludziom ubogim”,” Nie marnuj żywności”, „ Podziel się posiłkiem”, itp. Dzieci rozdawały przechodniom ulotki, informujące o problemie głodu na świecie.
Przed Urzędem Miasta w Hajnówce, w obecności Pana burmistrza Jerzego Siraka, przedszkolacy przekazali przedstawicielowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyniesione ze sobą z domów produkty żywnościowe. Pani Barbara Przybyłowska- główny administrator pomocy społecznej rozda wszystko najbardziej potrzebującym rodzinom z Hajnówki. Pan burmistrz opisał działania naszego przedszkola jako innowacyjne, sprzyjające dobru społeczeństwa. Podziękował dzieciom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi oraz pani Barbarze Wasiluk- dyrektor MOPS-u, za współpracę i pomoc w organizacji happeningu. Przygotowały: A. Sacharczuk, E. Sterlingow, I. Zaniewska- Ciep 08.12.2014

Poznajemy zawody osób z bliskiego otoczenia- LEŚNIK

12.XI. 2014r. grupę III odwiedziła mama Zosi- naszej koleżanki z grupy. Pani Niemiec jest leśnikiem. Zaprosiliśmy ją, aby opowiedziała nam o swojej pracy. Najpierw pani leśnik zaprezentowała nam swój mundur wyjściowy. Poinformowała nas o tym, że na co dzień leśnicy noszą mundury terenowe w kolorze zielonym lub moro. W dalszej części spotkania nasz gość udzielał odpowiedzi na pytania dzieci: jak zostać leśnikiem, co robią leśnicy, po potrzebny jest las? Na koniec naszego spotkania poprosiliśmy gościa o przeczytanie nam wybranej książki. To u nas już taka tradycja, że zaproszony gość czyta nam książkę. Dziękujemy pani Niemiec z Nadleśnictwa Hajnówka za czas, jaki nam poświęciła i za prezenty- książki i długopisy. Przygotowała: E. Anchimiuk 08.12.2014

Poznajemy zawody osób z bliskiego otoczenia- BIBLIOTEKARKA

31. X. 2014r. dzieci z grupy III odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną. Pani Alla Gryc- dyrektor biblioteki przywitała nas bardzo serdecznie. Przedstawiła nam swój personel- panie bibliotekarki. Podczas pobytu w tej placówce zwiedziliśmy wszystkie pomieszczenia: wypożyczalnie i czytelnie dla dzieci i dla dorosłych. Chcąc rozbudzić zainteresowania książką pani dyrektor czytała nam wiersze polskich poetów, przeprowadziła z nami rozmowę o roli książki w życiu człowieka oraz uczuliła nas na szanowanie książek. Panie bibliotekarki zachęciły nas do odwiedzania biblioteki. Obiecaliśmy, że przyjdziemy z rodzicami. Przygotowała: E. Anchimiuk 08.12.2014

UBIEGAMY SIĘ O CERTYFIKAT „ZIELONEJ FLAGI” I TWORZYMY KODEKS EKOLOGICZNY

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym już po raz piąty przystąpiło do realizacji Programu Szkoły dla Ekorozwoju i tym samym dąży do uzyskania Certyfikatu „Zielonej Flagi” na kolejny rok szkolny. Jednym z warunków ubiegania się o Zieloną Flagę było stworzenie kodeksu ekologicznego. Dokonały tego dzieci z najstarszej grupy w przedszkolu. Przedszkolacy podczas zabawy dydaktycznej przyporządkowywały sytuacje przedstawione na zdjęciach właściwym i niewłaściwym zachowaniom. W ten sposób wybrały zachowania sprzyjające środowisku ekologicznemu. Wymyślały do nich hasła i podawały propozycje do ich zilustrowania. Wybrane, najciekawsze narysowały na balonikach. Wykonały również postaci do plakatu. Tak powstał Przedszkolny Kodeks Ekologiczny, który zawiesiliśmy w Kąciku Małych Ekoludków na holu przedszkola. Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk 26.11.2014

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w grupie V

W październiku 2014r realizowaliśmy w naszej grupie działania w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014r” organizowaną przez Fundację Dobre Życie. Podczas obchodów Tygodnia Chleba dzieci zapoznały się z dobroczynnymi właściwościami odżywczymi pieczywa wypiekanego przy użyciu tradycyjnych metod, oraz istotnej roli produktów zbożowych w diecie. Dzieci w ciągu tygodnia zapoznały się z etapami powstawania chleba, z jego rodzajami za pomocą zmysłów, uczyły się rozróżniać gatunki zbóż. Dowiedzieliśmy się również, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi. Ciekawym doświadczeniem były zakupy i zwiedzanie sklepu z ziarnami. Wielką atrakcją dla dzieci było upieczenie bułeczek przez Jolantę Wołkowycką mamę naszego Pawła. Dzieci dowiedziały się, że bułki pieczone domowymi sposobami są o wiele zdrowsze od kupowanych przez nas w sklepie, bo są pozbawione spulchniaczy, konserwantów i kolorowych barwników. Dzieci i rodzice mogli się o tym przekonać podczas następnego dnia podczas obchodów X - lecia naszej współpracy z partnerskiego przedszkola z Hattstedt w Niemczech. Z bułeczek i chleba własnego wypieku przez nauczycielkę gr VI Renatę Bartoszewicz, dzieci robiły samodzielnie kanapki. Dzieciom i rodzicom smakowały wybornie. Przygotowały: Anna Sacharczuk, Małgorzata Saadoon. 26.11.2014

Wizyta grupy V w gabinecie stomatologicznym

W naszym przedszkolu systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. Dzieci wiedzą, jak należy prawidłowo myć zęby oraz znają zasady właściwego odżywiania się. W ramach działań profilaktycznych przedszkolaki z grupy V odwiedziły gabinet stomatologiczny doktor Aleftyny Tomaszuk . Powitano nas bardzo serdecznie i zachęcono do zwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Pani doktor porozmawiała z dziećmi o higienie jamy ustnej, budowie zęba i prawidłowym szczotkowaniu zębów. Dzieci były bardzo zainteresowane wyposażeniem gabinetu. Podczas wizyty każdy przedszkolak mógł usiąść na fotelu dentystycznym i przejść profesjonalny przegląd zębów. W czasie przeglądu z uwagą słuchaliśmy rad dotyczących higieny jamy ustnej oraz szeroko pojętej profilaktyki. Zadowolone dzieci w podziękowaniu za ciekawą wizytę wręczyły paniom laurkę. Wzbogacone o nowe doświadczenia, pełne wrażeń wróciliśmy do przedszkola. Serdecznie dziękujemy Pani doktor Aleftynie Tomaszuk oraz pani Jagodzie Tomaszuk i pani Beacie Szymborewicz za ciepłe przyjęcie, czas poświęcony przedszkolakom, ciekawe zajęcia i prezenty. Przygotowała: Anna Sacharczuk 26.11.2014

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

30 październik to dzień, w którym w grupie 3- latków z filii Przedszkola nr 5 odbyła się wyjątkowa i niecodzienna uroczystość.
Nauczycielki oraz dzieci powitały serdecznie wszystkich gości, którzy przybyli aby uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu w życiu maluchów, jakim jest ,,pasowanie na przedszkolaka’’. Dzieci zaprezentowały ,,mini’’ program artystyczny, w którym starały się udowodnić, iż prawdziwy przedszkolak potrafi śpiewać, recytować i tańczyć. Dzieci złożyły również przyrzeczenie i deklarowały, iż od tej pory nie będą grymasiły, szlochały, panie swoje kochały, grzecznie bawiły się i fikały oraz wszystko z talerzyka zjadały. Po takiej deklaracji pani dyrektor przedszkola mgr Krystyna Kojło dokonała symbolicznego pasowania a dzieci otrzymały pamiątkowe medale ,,Jestem przedszkolakiem’’. Następnie na dzieci czekała niespodzianka przygotowana przez rodziców w postaci min. ,,wystrzałowego tortu owocowego’’ oraz kolorowych balonów. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za tak liczne uczestnictwo w uroczystości, w szczególności rodzicom pani Marcie Gierłachowskiej i Paulinie Ryszczuk. Nauczycielki grupy VII A. Kot, J. Suchodoła 19.11.2014

Poznajemy las

Dzieci z grupy I realizowały blok tematyczny poświęcony wiadomościom na temat lasu i jego mieszkańców. Trzylatki poznały wybrane zwierzęta: wiewiórkę, jeża. Dowiedziały się, jak zwierzęta te poruszają się, czym się odżywiają i jak przygotowują się do zimy. Dzieci zwiedziły wystawę Grzybów Puszczy Białowieskiej. Po raz pierwszy widziały tak bogatą liczbę różnorodnych grzybów. Potrafią teraz rozpoznać i nazwać borowika oraz muchomora, wiedzą który z tych grzybów jest jadalny a który trujący. Odbyły także wycieczkę po lesie w towarzystwie pana leśniczego- Marka Mackiewicza. Miały okazję podsumować zdobyte wiadomości w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Zbierały liście tworząc kopczyki dla jeży. Widziały szyszki powbijane przez ptaki do kory drzewa, jako zapasy na później. Znalazły ukryte w drzewach dziuple a w ziemi nory. Z zainteresowaniem słuchały pana leśniczego, chętnie z nim rozmawiały i odpowiadały na pytania. Widać było, iż tematyka lasu nie była im obca. Dzieci miały również okazję zobaczyć wiewiórkę harcującą wśród drzew na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Dumna Rudokitka przeskakiwała z drzewa na drzewo tańcząc wśród gałęzi. Przygotowała: I. Zaniewska- Ciep 19.11.2014

PRZEDSZKOLNA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji Święta Niepodległości 8 listopada dzieci z grupy V przygotowały Przedszkolną Akademię. Wszystkie grupy przedszkolne, dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy placówki wspólnie zaśpiewali Hymn Polski, a potem w skupieniu obejrzeli przedstawiony przez dzieci 6-letnie montaż słowno-muzyczny. Były wiersze, w których nie zabrakło wspomnień o czasach, kiedy nie było Polski na mapie, wiersze ukazujące historię drogi do wolności naszego państwa oraz piosenki patriotyczne, takie jak „ Marsz I Brygady”, „Rozszumiały się wierzby”, „Maszerują strzelcy”, „Serce w plecaku”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota”. Wyświetlane na ekranie teksty patriotycznych pieśni zachęcały dorosłych gości do wspólnego śpiewu z dziećmi. Sprawiło to, że wszyscy poczuliśmy radość, wzruszenie i narodową jedność. Na zakończenie wszyscy w skupieniu obejrzeli krótki, animowany film Tomasza Bagińskiego Pt.: „Historia Polski”. W dniu 12 listopada 6- latki na tą samą uroczystość zaprosiły swoich rodziców. Był wspólny śpiew, wzruszenie i podziw dla przedszkolaków, że mimo tak młodego wieku, w przejmujący sposób potrafili oddać powagę historycznych wydarzeń. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych. Dzieci uwrażliwiają się także na piękno poezji i pieśni patriotycznej. Ważnym wychowawczym aspektem jest także przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania podczas uroczystości narodowych. Tematy historyczne i narodowe nie jest łatwo przekazać dzieciom, ale w naszym przedszkolu takich tematów nie unikamy. Staramy się przedstawić je w przystępny i atrakcyjny dla nich sposób . Dzieci poznają nasze symbole i barwy narodowe, biorą udział w zajęciach dotyczących historii. Teraz poznały ciężką, długą i krwawą drogę do wolności państwa polskiego. Przygotowały: Małgorzata Saadoon i Anna Sacharczuk 18.11.2014

Leśnik- przyjaciel lasu

W ramach realizacji bloku tematycznego „ Leśnik- przyjaciel lasu i jego mieszkańców” dzieci z grupy III odbyły wycieczkę do Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach ( 05. XI. 2014r.) Do udziału w tej wycieczce zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną grupę przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce. Gdy dotarliśmy na miejsce, pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili nas ścieżką edukacyjną znajdującą się na placu Nadleśnictwa. Dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą drzew i ich owoców. Następnie zostaliśmy zaproszeni na zajęcia edukacyjne „ Domy zwierząt”. Podczas oglądania filmu oraz zgromadzonych rekwizytów dzieci zdobywały nowe wiadomości. Utrwalały je w trakcie zadań rysunkowych. Następnym punktem wycieczki był spacer ścieżką edukacyjną po Puszczy. Zobaczyliśmy ogromny kopiec a na nim mnóstwo pracujących mrówek. Nasz przewodnik- pan leśnik bardzo ciekawie mówił o otaczającej nas przyrodzie. Później był czas na odpoczynek. Zjedliśmy przygotowany posiłek a następnie mieliśmy czas na zabawę, na nowym placu zabaw. Podczas tej wycieczki dzieci miały okazję poznać pracę leśników a przede wszystkim rozbudziły swoją ciekawość otaczającą przyrodą. Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 18.11.2014

Październik w grupie IX

Pan Październik do przedszkola przyszedł wcześnie rano.
Chłód na dworze, więc Październik buzię ma rumianą.
Płaszczyk zdjął, otrzepał z liści. Zagląda do sali.
Nie wie, czy ma wejść do środka. Troszkę jest nieśmiały…
Do przedszkola weszły dzieci, wzięły go za ręce
i zaczęli wspólnie tańczyć przy skocznej piosence.
A gdy tańcem już zmęczeni siedli przy stoliku
pięciolatki opowiadały, co się działo… w październiku:)
Z.Owsieniuk
Gdyby pan Październik odwiedził pięciolatki z grupy IX usłyszałby wiele ciekawych informacji na temat zdrowego odżywiania oraz przyjaźni, ponieważ te tematy poruszane były w miesiącu październiku w naszej grupie.
W ramach realizacji programów edukacyjnych „Co warto jeść” oraz „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” dzieci miały możliwość pogłębienia i utrwalenia swoich wiadomości na IXtemat zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców oraz zbóż i chleba. Pięciolatki wzięły udział w wyprawie do ogródków działkowych, doskonaliły również swoje umiejętności podczas samodzielnego przyrządzania sałatki warzywno – owocowej. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył przedszkolakom udział w „Święcie Pieczonego Ziemniaka” w ogródku przydomowym jednej z dziewczynek z naszej grupy. Dzieci oglądały także wystawę stałą w Muzeum Kultury Białoruskiej pt. „Zanim chleb położono na stole”, odwiedziły również Piekarnię PSS Społem. Miały też wyjątkową możliwość własnoręcznego przygotowania ciasta na zakwasie, z którego następnie został upieczony zdrowy, pachnący chleb wielozbożowy. ‘Chlebowy tydzień’ zakończyła wielka degustacja pieczywa.
Blok tematyczny „Ja i moi przyjaciele” poruszył niezwykle istotne dla dzieci tematy: przyjaźń, emocje, prawa dziecka. Pięciolatki miały możliwość wzięcia udziału w akcji „Dzień bez zakupów”, zachęcającej dzieci do wymieniania się swoimi zabawkami. Dodatkową atrakcją był wyjazd do białostockiej Opery i Filharmonii Podlaskiej na niezapomnianą bajkę muzyczną „Brzydki Kaczorek” poruszającą temat tolerancji, akceptacji, empatii i przyjaźni.
Warto również dodać, iż grupa pięciolatków przygotowała montaż słowno – muzyczny dla wszystkich Nauczycieli naszego przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji wyżej wymienionych zadań, a w szczególności Państwu Beacie i Arturowi Tumiel za zaproszenie na wspaniałe „Święto Pieczonego Ziemniaka”, Pani Basi Dmitruk za udostępnienie swego ogródka działkowego, pracownikom Piekarni PSS Społem i Muzeum Kultury Białoruskiej za serdeczne przyjęcie!
Mamy nadzieję, że ten miesiąc zapisze się na długo w pamięci naszych pięciolatków. A w szybę już niecierpliwie stuka pan Listopad…:)
Opracowały: Julita Tokajuk, Zofia Owsieniuk 17.11.2014

Wycieczka grupy V do Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

W poniedziałek, 3 października wybraliśmy się na wycieczkę do Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Pracownicy Straży przyjęli nas bardzo gościnnie, zajmując nas ciekawymi opowieściami i pokazami. Zapoznaliśmy się z pojazdami Straży Granicznej, gdzie super nowoczesne samochody wzbudziły podziw i co najciekawsze dzieci mogły wsiąść do dowolnego pojazdu. Zostaliśmy oprowadzeni po budynku i zapoznani z obowiązkami funkcjonariuszy. Mieliśmy także możliwość obejrzenia z bliska sprzętu i wyposażenia placówki, każdy mógł przymierzyć kamizelki, kaski. Zobaczyliśmy również izbę zatrzymań, która zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Na koniec spotkania wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie dziękując za możliwość obejrzenia z bliska pracy służby granicznej.
Nasz wyjazd w ten jesienny, słoneczny dzień był też okazją do zorganizowania „Święta pieczonego ziemniaka” nad Zalewem Bachmaty. Atmosfera świętowania była wspaniała, dzięki pomocy pana Stefana, taty Oliwii Chirko, który zorganizował ognisko i czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Podczas wspólnej biesiady przy gorącej herbacie dzieci mogły skosztować kiełbasek z ogniska, a upieczone ziemniaki w ognisku i słodkie babeczki smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni, które przygotowała pani Jolanta, mama Marty Tybińkowskiej. Piękna pogoda zachęciła dzieci do zabaw ruchowych. Mamy nadzieję, że ten wyjazd przyniósł wiele radości i dostarczył miłych wrażeń. Przygotowały: Anna Sacharczuk i Małgorzata Saadoon 10.11.2014

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W grupie I ( 3- latków) odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Była to pierwsza, wyjątkowa okazja do świętowania w życiu dzieci, które we wrześniu rozpoczęły przygodę z przedszkolem. Dzieci po raz pierwszy wystąpiły w programie artystycznym przed tak dużą publicznością. Z uśmiechem na twarzach śpiewały piosenki, recytowały wierszyki otrzymując od rodziców gromkie brawa. Sprawnie ustawiały się do pociągu, w parach po kole i tańczyły. Składając paluszki do przysięgi uroczyście ślubowały „… grzecznie bawić się i fikać, w mig wyjadać z talerzyka…”. Pani Dyrektor dokonała uroczystego Aktu Pasowania, po czym dzieci otrzymały medale „ Jestem Przedszkolakiem”. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego stołu degustując owocowy poczęstunek. Był to niezapomniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 10.11.2014

Chcemy być zdrowi

„ Jesienią, jesienią sady ( ogrody, lasy) się rumienią...”- tak można powiedzieć o tej porze roku, oczywiście uzupełniając słowa wiersza M. Konopnickiej. Bogactwo jesiennych środowisk przyrodniczych tj. sad, ogród daje wiele możliwości do przeprowadzania zajęć z dziećmi. Podczas realizacji bloku tematycznego, dzieci z grupy III poznawały zalety owoców i warzyw, gromadziły o nich wiedzę oraz zdobywały umiejętności dotyczące wykonywania różnorodnych, zdrowych posiłków. W trakcie spaceru po sadzie dzieci zbierały jabłka. Obserwowały je, dostrzegały różnice w ich wyglądzie- porównywały kolory i wielkość oraz przeliczały zgromadzone zbiory. Z zebranych jabłek oraz innych owoców i warzyw przygotowały sałatki, szaszłyki i soki. Poznały technikę przygotowania jabłkowych i marchewkowych chipsów. Podczas prowadzonych zajęć dzieci miały okazję przyjrzeć się sprzętom stosowanym w kuchni. Poznały zasadę działania sokowirówki, suszarki i wyciskarki do owoców. W trakcie zajęć dzieci zdobywały wiedzę o zdrowym odżywianiu, nabywały nowe umiejętności i kształtowały nawyki. Dzieci z naszej grypy wiedzą, że owoce i warzywa zawierają witaminy, sole mineralne, których potrzebuje nasze ciało oraz posiadają wiedzę dotyczącą sposobów przetwarzania owoców i warzyw- potrafią zrobić sałatkę, sok, szaszłyki. Dziękujemy rodzicom naszej grupy za aktywne włączenie się w realizację zaplanowanych przez nas zajęć.
Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 10.11.2014

DBAMY O ZĘBY

Dzieci z grupy I i II brały udział w realizacji programu profilaktyki higieny jamy ustnej Akademii Aguafresh. Dzieci poznały bohaterów opowiadania „ W Pastusiowej Krainie”: Lili, Bili, Milki, Zębuś, Szczotkuś, Robaczek Próchniaczek, Barney. Dzięki ich przygodom poznały budowę jamy ustnej, poszerzyły słownik czynny o nowe słowa: dziąsła, zęby mleczne, zęby stałe. Dowiedziały się, co należy jeść by zdrowe zęby mieć. Poznały zasady prawidłowego żywienia, dzięki czemu zrozumiały potrzebę ograniczania słodyczy. Obie grupy odbyły spotkania ze stomatologiem. Do trzylatków przyszła pani dentystka i pomoc dentystyczna. Dzieci uczyły się pod ich okiem prawidłowego szczotkowania zębów. Czterolatki natomiast odbyły wycieczkę do gabinetu stomatologicznego, gdzie pani dentystka sprawdziła im stan uzębienia. Dzięki tym spotkaniom, dzieci pokonały lęki i obawy przez wizytami w gabinetach stomatologicznych. Teraz wiedzą, iż o zęby należy dbać i systematycznie czyścić je przynajmniej dwa razy dziennie; należy chodzić na wizyty kontrolne przynajmniej dwa razy do roku i nie bać się spotkań z dentystą. Serdecznie dziękujemy pani Aleftynie Tomaszuk, pani Jagodzie Tomaszuk i pani Beacie Szymborewicz za czas poświęcony przedszkolakom, ciekawe zajęcia i prezenty.
Przygotowały: A. Jurczak, B. Sakowska, I. Zaniewska- Ciep 10.11.2014

UROCZYSTOŚĆ POLSKO - NIEMIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

W dniach 13-16 X. 2014 r. nasze przedszkole gościło grupę nauczycieli z partnerskiego przedszkola „Brückengruppe” z Hattstedt w Niemczech. Byli to Jutta Gautsch, Heike lazer i Romy Kitschke. Wychowawcom towarzyszył przedstawiciel Rady Rodziców tamtejszego przedszkola- Olivier Tschoppe a także Manfred Gregersen oraz Andreas Gautsch.
Tematem przewodnim, w ramach którego przez tydzień nauczyciele obu przedszkoli wymieniali się doświadczeniami było: „Aktywne słuchanie książek i jego wpływ na rozwój mowy dzieci”.
Cykl wspólnych spotkań zakończył się uroczystością z okazji X- lecia współpracy naszych przedszkoli. Świąteczne spotkanie zainspirowane książką „Urodziny żółwia” Elizabeth Shaw przygotowały dzieci z grupy V pod kierunkiem gości z Niemiec. Przedszkolaki wykonały zdrowe kanapki z produktów, które kupiły same w sklepie, z bułeczek własnoręcznie wykonanych i chleba zrobionego przez dzieci z grupy VI. Ozdobiły je wykonanymi przez siebie mini flagami Niemiec i Polski. Na przyjęcie zaproszone zostały dzieci i nauczycielki z innych grup, które przyszły ze zrobionymi przez siebie zdrowymi przysmakami i sokiem. Panie dyrektor uświetniły uroczystość owocowym tortem, którego spróbować mogli także rodzice odbierający dzieci z przedszkola. Spotkanie rozpoczęło się obejrzeniem prezentacji z przygotowań wszystkich grup do wspólnej imprezy, a zakończyło się uroczystą wymianą książek, na których pracowaliśmy wspólnie w tym tygodniu a także prezentów. Miłym zaskoczeniem było wręczenie przez Juttę na ręce pani dyrektor statuetki upamiętniającej X- lecie naszej współpracy.
Bardzo sobie cenimy wzajemne wizyty, a wspólna wymiana doświadczeń bardzo wzbogaca nasze warsztaty pracy z dziećmi.
Przygotowała: Małgorzata Saadoon 30.10.2014

WIELKIE ZDROWE GOTOWANIE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ POLSKO – NIEMIECKĄ

Przed uroczystością z okazji X- lecia współpracy naszego przedszkola i przedszkola „Brückengruppe" z Hattstedt w Niemczech odbyło się w naszej placówce wielkie, zdrowe gotowanie. Każda grupa przygotowała zdrowe przekąski, które przyniosły dzieci na wspólne biesiadowanie.
Dzieci z grupy VI upiekły z panią Renią zdrowy chleb z ziarnami, z którego były zrobione kanapki. Sześciolatki z grupy V upiekły z mamą Pawła pyszne bułeczki. Smakowały wybornie! Przygotowały również własnoręcznie schab na kanapki, który ugotowały panie kucharki. Dzieci z grupy IV zrobiły owocowe jeżyki, tak śliczne i apetyczne, że aż szkoda było je jeść. Przedszkolaki z grupy III zrobiły z paniami niesamowity, wieloowocowy sok, a także owocowe szaszłyki. Maluszki przyniosły na uroczystość owocowe szaszłyki i wcześniej ususzone przez siebie jabłka.
Nasze przedszkolaki sporo już wiedzą o zdrowym odżywianiu, ciągle zdobywają nowe wiadomości, ale najwspanialsze jest to, że mogą zdobywać też nowe doświadczenia w zakresie przygotowywania zdrowych potraw. Podczas uroczystości pracownicy przedszkola i goście z Niemiec stwierdzili, że robią to znakomicie!Nauczycielki przedszkola 30.10.2014

 

Jesienna wyprawa z rodzicami

15 października odbyła się wycieczka na Wydmuchowo. Celem tej wycieczki była integracja rodziców, dzieci i nauczycielek grupy III. Jedną z atrakcji tego spotkania było wspólne ognisko. Rodzice wraz ze swoimi pociechami piekli kiełbaski a następnie przy wspólnym stole jedli je, popijając ciepłą herbatą. Następną atrakcją była przejażdżka na koniu- kucyku, którego przyprowadził chrzestny naszego kolegi z grupy – Jakuba. Każde dziecko miało okazję odbyć przejażdżkę na kucyku i pozować do pamiątkowego zdjęcia. Piękna pogoda i otoczenie zachęciły rodziców do wspólnych zabaw ruchowych nie tylko ze swoim dzieckiem ale także z innymi przedszkolakami. Podczas prowadzenia luźnych rozmów, rodzice ustalili przebieg mikołajkowej imprezy. Na pewno będzie to przyjemna niespodzianka dla dzieci.
Uważamy, że wspólna wycieczka rodziców z dziećmi stworzyła okazję do integracji grupy oraz dała możliwość obserwacji swojego dziecka w kontaktach z rówieśnikami.
Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka 30.10.2014

„W GOŚCINIE U ZWIERZĄT…” - WYCIECZKA DO REZERWATU ŻUBRÓW W BIAŁOWIEŻY.

8 października pięciolatki z grupy IV wybrały się z wizytą do zwierząt leśnych. Po drodze do „Rezerwatu Żubrów” podziwialiśmy piękno przyrody w jesiennej szacie. Widoki były piękne. Niektóre z przedszkolaków pamiętały, że już tu kiedyś były, jednak dużo było takich dzieci, które były po raz pierwszy. Wszystkie natomiast równie cieszyły się ze wspólnej wyprawy. Dzieci z zainteresowaniem wypatrywały mieszkańców rezerwatu, radując się na widok każdego z nich. Zobaczyły takie gatunki jak: żbik, żubroń, łoś, dzik, sarna, jeleń, ryś i żubr. Niestety tylko wilki się gdzieś schowały i nie mogliśmy ich zobaczyć. W przerwie zwiedzania zrobiliśmy sobie mały piknik na którym przedszkolaki jadły smakołyki przygotowane przez swoich rodziców oraz popijały ciepłą herbatę. Czas szybko minął i trzeba było wracać do przedszkola. Mamy nadzieję odwiedzić zwierzęta leśne jeszcze nie raz… W drodze powrotnej jadąc autobusem niektóre z dzieci widziały rodzinkę dzików na wolności. To była dopiero niespodzianka! Przygotowały: A. Lipczyńska, M. Kuradczyk 31.10.2014

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA U BABY JAGI

17 września pięciolatki z grupy IV wraz z paniami oraz chętnymi rodzicami wybrały się na wycieczkę do Orzeszkowa. Główną przewidzianą atrakcją było zwiedzanie popularnej ostatnimi czasy Chatki Baby Jagi oraz wspólne ognisko z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”. Dzieci bawiły się świetnie. Podczas zwiedzania chatki, pomimo mrocznego klimatu nie bały się wejść na łóżko nad piecem, wskoczyć do samego pieca, czy nawet do „lochu” lub kotła. Chętnie odpowiadały na pytania oraz same zadawały ich całe mnóstwo. Na podwórku z radością korzystały z wielu przygotowanych atrakcji: z jazdy wózkiem lub samochodem, z zabawy na linowej huśtawce czy skoków na trampolinie. Rodzice w tym czasie zorganizowali na placu ognisko na którym piekliśmy ziemniaki oraz kiełbaski. Pogoda również nam sprzyjała, atmosfera była bardzo sympatyczna, tak więc liczymy na więcej tak miłych chwil! Jako pamiątka po spotkaniu zostanie dzieciom „magiczny kamień”, który spełnia życzenia tylko grzecznych dzieci. Każde z naszych przedszkolaków otrzymało taki w prezencie. Mamy nadzieję, że spełnią one bardzo wiele życzeń… Przygotowały: A. Lipczyńska, M. Kuradczyk. 31.10.2014

PO RAZ KOLEJNY OTRZYMALIŚMY MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI !!!

Od kilku lat, co roku przystępujemy do realizacji Programu Szkoły dla Ekorozwoju i tym samym ubiegamy się o Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. W dniu 16 września 2014r. miało miejsce posiedzenie członków Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju, która zatwierdziła ocenę aplikacji o certyfikaty Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, nadesłanych przez szkoły i przedszkola za rok szkolny 2013/14. Decyzją Kapituły Programowej przyznano w sumie 230 certyfikatów Zielonej Flagi, a w tym 1 dla naszego przedszkola. Wyróżnienie to otrzymaliśmy za wprowadzenie systemowych zmian i działania na rzecz ochrony środowiska. Spełniliśmy wysokie międzynarodowe standardy i trafiliśmy do czołówki niespełna 15000 placówek na świecie, które monitorują i ograniczają swoje negatywne oddziaływania na środowisko.Dla przypomnienia - Szkoły dla Ekorozwoju to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 12 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 6 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi. Szkoły dla Ekorozwoju to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, przedszkoli, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. To program, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych. Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Sukces, którego doświadczamy, to zasługa całej społeczności przedszkola: dzieci, rodziców, dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pozostałych pracowników, a także naszych sympatyków i instytucji współpracujących z nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez wspólne zaangażowanie, czynny udział przyczynili się do naszych sukcesów. Zapraszamy również do udziału w kolejnych naszych ekologicznych inicjatywach.
Przygotowała: Małgorzata Saadoon 22.10.2014

WYCIECZKA GRUPY V DO SĄDU REJONOWEGO W HAJNÓWCE

6.10.2014r. dzieci z grupy V dzięki uprzejmości Pani Katarzyny Tomaszuk- mamy Leny odbyły wycieczkę do Sądu Rejonowego w Hajnówce. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania organów sprawiedliwości oraz skutków łamania prawa. Przedszkolaki zobaczyły jak wygląda budynek sądu i sala sądowa. Uważnie słuchały Pani mecenas Iwony Panasiuk i Pani Katarzyny Tomaszuk- radcy prawnego, które opowiedziałły na czym polega praca sędziego, adwokata, prokuratora, radcy prawnego i protokolantki. Obie panie wyjaśniły również podstawowe zasady postępowania sądowego w sprawach karnych. Sędzia Sądu Rejonowego w Hajnówce – Pan Jarosław Sacharczuk pozwolił dzieciom przymierzyć togę oraz insygnia władzy sędziowskiej. Dzieci mogły też przymierzyć togi adwokata, prokuratora, radcy prawnego i zasiąść na ławie oskarżonych. Odegrały też krótką scenkę przedstawiającą proces, podczas którego młody sędzia wszystkich uniewinnił. Przebieg procesu spisała pani protokolantka - Agnieszka Fibik. Przedszkolaki zwiedziły także celę, w której oskarżeni oczekuja na proces. Na koniec uczestniczyły w teście podsumowującym wizytę w sądzie- odpowiadały na pytania dotyczące wiedzy, jaką zdobyły podczas wycieczki. Egzamin zdały celująco. Mamy nadzieję, że wycieczka ta przyczyni się do tego, że nasze przedszkolaki będą w przyszłości dobrymi ludźmi i obywatelami.
Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk 13.10.2014

,,Rodzic – ekspert’’

Kierując się zasadą, iż nie ma przedszkola bez rodziców i odwrotnie, nauczycielki 3–latków grupy VII redagując plan współpracy z rodzicami zawarły moduł: ,,Rodzic – ekspert’’. Ponieważ nauczyciel nie jest fachowcem w każdej dziedzinie do określonych działań edukacyjnych zostali również zaproszeni chętni rodzice. Rolę ,,Rodzica – eksperta’’ podjęła mama Pawła lekarz – stomatolog pani Marta Gierasimiuk.
Dnia 25 – 26 i 29 września pani Marta poprowadziła cykl zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, które miały na celu dbałość o higienę jamy ustnej min. poprzez praktyczną naukę szczotkowania zębów.
Spotkania i bezpośredni kontakt z lekarką – stomatologiem służyły przełamaniu strzchu i pokonania bariery lęku przed badaniami stomatologicznymi i osobą dentysty.
W działania zostały włączone również dzieci z grupy VI. Nauczycielki obu grup serdecznie dziękują pani Marcie Gierasimiuk za bezinteresowne włączenie w życie przedszkola i fachową naukę naszych wychowanków. Mamy nadzieję, iż dzięki naszemu projektowi maluchy wyrobią nawyk systematycznego i prawidłowego mycia zębów. Nauczycielki: A. Kot, J. Suchodoła, S. Filinowicz, R. Bartoszewicz 09.10.2014

POZNAJEMY ŚWIAT ZA POMOCĄ ZMYSŁÓW

W grupie I realizowano blok tematyczny „ Rumiane jabłuszko”. Trzylatki oglądały, dotykały, wąchały i smakowały nasze piękne, polskie owoce. Potrafiły wskazać, jakie dania można zrobić z jabłek: ciasto, kompot, dżem, sok. Uczestniczyły w zajęciach, na których pani kucharka robiła sok z jabłek z wykorzystaniem sokowirówki. Z urządzeń używanych w gospodarstwie domowym, trzylatki poznały także suszarkę elektryczną, do której wkładały plastry pokrojonych jabłek. Na zajęciach plastycznych dzieci lepiły owoce z masy solnej, poznały sposób zapełniania konturu jabłka palcem maczanym w farbie. Stemplowanie opuszkiem palca wskazującego, sprawiło im wiele radości. Trzylatki zainteresowały się także tym, jak wygląda jabłko w środku, przekrojone na pół. Wyjmowały pestki i porównywały je z pestkami z innych owoców ( śliwek, winogron). Potrafiły wskazać jabłko, połówkę jabłka i ogryzek. Jadły jabłuszka tak, aby zostały ogryzki. Na kartkach papieru wyklejały ogryzki kulkami czerwonej bibuły. Poznawanie świata przyrody za pomocą zmysłów okazało się bardzo atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy trzylatkom.
Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep 28.09.2014

EDUKACJA KOMUNIKACYJNA W PRZEDSZKOLU

23. IX. 2014r. do przedszkola przybyli przedstawiciele Komendy Głównej w Hajnówce w celu zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami ruchu pojazdów i pieszych po drogach publicznych. Dzięki prezentacji multimedialnej „ Przedszkolak bezpieczny na drodze” dzieci poznały ogólne zasady ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się pieszych po chodniku. Dowiedziały się, do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych. Zrozumiały konieczność właściwego zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych. Panie policjantki udały się wraz z dziećmi na pobliskie skrzyżowanie, gdzie praktycznie przećwiczyły z przedszkolakami bezpieczne przechodzenie przez jezdnię zwracając uwagę na wybrane znaki drogowe. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali promocyjne serduszka przestrzegające przed szybką jazdą a dzieci wręczyły paniom policjantkom laurkę i słoik suszonych jabłek.Przygotowały: E. Anchimiuk, K. Litwiniec- Burnecka, I. Zaniewska- Ciep 28.09.2014

W SADZIE PRZEDSZKOLNYM

17. IX. 2014r. trzylatki z trzech grup przedszkolnych ( gr. I, VI, VII) spotkały się w sadzie na zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej i przyrodniczej. Celem spotkania było zapoznanie trzylatków ze specyfiką środowiska przyrodniczego, jakim jest sad przedszkolny. Dzieci oglądały jabłonie, nazywały owoce na nich rosnące. Dostrzegały różnice w wielkości i barwie jabłek. Treści poznawcze przeplatane były zabawami ruchowymi, śpiewem i tańcem. Dzieci słuchały wierszy i piosenek o jabłkach: „ Rumiane jabłuszko”, „ Spadła gruszka do fartuszka”, „ W naszym ogródeczku”, itp. Zbierały jabłka do przygotowanych wcześniej skrzynek, oglądały i dotykały zebrane owoce. Panie przestrzegły dzieci przed próbowaniem nieumytych jabłek, tak więc dopiero w sali dzieci degustowały pokrojone owoce i wspólnie z nauczycielkami suszyły je w suszarkach elektrycznych.Przygotowały: A. Kot, R. Bartoszewicz, I. Zaniewska- Ciep 28.09.2014

Przedszkolak bezpieczny na drodze

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Głównej w Hajnówce z przedszkolakami z grup: VIII, IX i X naszego przedszkola. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Dzieci wysłuchały rad Sponga Boba i wykazały się dużą wiedzą odpowiadając na jego pytania testowe. Następnie razem z paniami policjantkami udały się na pobliskie skrzyżowanie, gdzie praktycznie przećwiczyły znajomość zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Przygotowały: Nauczycielki grupy VIII, IX i X 23.09.2014

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU NR 5

Dnia 27-28-29 sierpnia w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi odbyły się dni otwarte dla dzieci i rodziców 3 latków nowoprzyjętych do przedszkola. Spotkania zostały zaplanowane w ramach realizacji programu adaptacyjnego ,,W Krainie Radości” i miały na celu ułatwienie dzieciom start w życie przedszkolne, złagodzenie strachu i lęku przed nowym i nieznanym oraz wzbudzenie w rodzicach poczucia profesjonalnej opieki ze strony nauczycieli. Rodzice wraz z dziećmi w ciągu w/w dni mieli możliwość zwiedzania przedszkola, placu zabaw oraz sal zajęć, w których będą przebywały dzieci. Nauczycielki grup I, VI i VII zapraszały zainteresowanych do wspólnych zabaw w zespole dziecko+rodzic, pełniąc jednocześnie rolę dyskretnego obserwatora i doradcy, udostępniając różnorodne zabawki zgromadzone w sali w ośrodkach zainteresowań. Dni otwarte odbywały się w budynku głównym przy ulicy M. Reja 2 jak i filii przedszkola przy ulicy Armii Krajowej 24. Z zaproszenia nauczycielek – realizatorek programu skorzystała większość rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, którzy poprzez swoją obecność dali przykład świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zaangażowanie i zainteresowanie goszczących rodziców dobrze rokuje na dalszą współpracę dla dobra ,,naszych” wychowanków. Realizatorki projektu: mgr A. Kot, mgr J. Suchodoła, mgr R. Bartoszewicz, mgr S. Filinowicz, mgr I. Zaniewska-Ciep 21.09.2014

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE - OTRZYMANIE TYTUŁU "PRZEDSZKOLE W RUCHU"


W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do akcji pt ,,Ćwiczyć każdy może” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym przesłaniem akcji jest aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jako warunek zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka.
Do dnia 31 marca br. został złożony wniosek o przyznanie tytułu ,,Przedszkola w Ruchu” wraz z opisem podjętych działań i zdjęciami dokumentującymi ich realizację w naszej placówce. W ramach akcji zrealizowano dwa zajęcia gimnastyczne ,,Radosne stopy" i ,,Kolorowe zabawy z chustami", zorganizowano imprezę wewnątrzprzedszkolną o charakterze zdrowotno - ekologicznym "Ziarenkowo" oraz zajęcia otwarte z udziałem rodziców ,,Ruch rozwijający w przedszkolu" wg W. Sherborn.
Zorganizowano również wernisaż plastyczny, w którym udział wzięły dzieci z 5 grup przedszkolnych oraz z grupy żłobkowej pt. ,,Jak dbamy o zdrowie?". Przeprowadzono zajęcia integracyjne z udziałem rodziców i najbliższych członków rodziny pt ,,Razem jest weselej" oraz ,,Dzień kobiet na sportowo"
Łącznie do akcji pt. ,,Ćwiczyć każdy może” przystąpiło ponad 4 tys. szkół i przedszkoli z całej Polski. Nasze przedszkole za podjęte działania otrzymało tytuł ,,Przedszkola w Ruchu” oraz pamiątkową tablicę. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Koordynator Sylwia Filinowicz 03.09.2014